Ogólnopolskie wystawy bydła hodowlanego miejsca, sędziowie, zwycięzcy

Ogólnopolskie wystawy bydła hodowlanego mają kilkunastoletnią historię. W 2004 r. na jednym z pierwszych posiedzeń po przejęciu prowadzenia ksiąg hodowlanych zarząd Polskiej Federacji wyszedł z inicjatywą organizowania specjalistycznych wystaw promujących bydło mleczne w różnych miejscach kraju. Głównym założeniem było, aby każdego roku wystawa odbywała się w innym regionie, co dla miejscowych hodowców miało być i jest niepowtarzalną okazją, aby zaprezentować swój dorobek hodowlany na ogólnopolskim forum.

tekst: Anna Siekierska

Formuła „wędrującej wystawy” spotkała się wśród hodowców z akceptacją. Przyjęto, że na Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego region będący jej gospodarzem zostanie szczególnie wyróżniony – w taki sposób, że zaprezentuje zwierzęta w ilości 50% ogólnej liczby dostępnych stanowisk. Do 2010 r. kolejne edycje były organizowane corocznie, a od 2012 r. – w cyklu dwuletnim, na przemian z Krajową Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Do 2018 r. odbyło się 10 odsłon OWBH. Przez te lata formuła organizacyjna ewoluowała, chcemy więc przypomnieć, jakie to były wystawy. Już zaczęliśmy przygotowywać następną, ale przyszedł rok 2020, który przyniósł covid i zatrzymał wszystkich w domu. Z nadzieją, że wkrótce uda się powrócić do dawnej aktywności, wspominamy to, co dziś jest już historią, tworzoną i zapisaną na kartach pamięci przez hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

I Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Odbyła się 25 i 26 czerwca 2005 r. w Szepietowie na Podlasiu. Uczestniczyło w niej 65 hodowców bydła mlecznego z 13 województw (34 hodowców z woj. podlaskiego i 31 hodowców z pozostałych województw). Zaprezentowali oni 143 sztuki bydła mlecznego w dziesięciu kategoriach. Zespół sędziowski tworzyli Heinrich Ruprecht z Niemiec, selekcjoner PFHBiPM Mirosław Anaczkowski i klasyfikator grupy G-15 Roman Januszewski, pracujący wówczas w Instytucie Zootechniki w Balicach. Honorowy tytuł superczempiona wystawy, którego wybrano spośród 10 czempionów, komisja sędziowska przyznała krowie rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w kategorii krów w III i dalszych laktacjach – Rikszy PL00500557456-3 pochodzącej z Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień sp. z o.o. (woj. lubuskie).

II Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Została zorganizowana 1 i 2 lipca 2006 r. w Minikowie (województwo kujawsko-pomorskie). Miała szczególny charakter i symboliczny wymiar, ponieważ inaugurowała przejęcie przez PFHBiPM prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych. W wystawie wzięło udział 52 hodowców, którzy zaprezentowali łącznie 157 sztuk bydła mlecznego. Najwięcej wystawiono bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (140 sztuk). Mniej liczne były stawki krów ras jersey, polskiej czerwonej i simentalskiej. Przewodniczącym zespołu sędziowskiego był John Gribbon, szef klasyfikatorów z Wielkiej Brytanii. W ringu asystowali mu Mirosław Anaczkowski z PFHBiPM i Roman Januszewski z Instytutu Zootechniki w Balicach. Sędziowie przydzielili 11 tytułów czempiona i 6 tytułów wiceczempiona. Honorowy tytuł superczempiona bydła ras mlecznych przyznano krowie pierwiastce rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej – Tekli 2 PL00507395468-7 z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach sp. z o.o.

III Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Miała miejsce 7 i 8 lipca 2007 r. w Opolu-Bierkowicach (woj. opolskie). Wzięło w niej udział 53 wystawców, w tym 23 z województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego (będących gospodarzami wystawy) oraz 30 z pozostałych województw kraju. Hodowcy zaprezentowali 178 sztuk bydła mlecznego w 12 kategoriach, z tego 90 jałowic oraz 88 krów. Trzyosobowy zespół sędziowski pod przewodnictwem Jürgena Ballmanna (DHV Niemcy) w asyście Mirosława Anaczkowskiego i Romana Januszewskiego (PFHBiPM w Warszawie) przydzielił 12 tytułów czempiona, 11 tytułów wiceczempiona i 155 pierwszych nagród. Po raz pierwszy w historii ogólnopolskich wystaw sędziowie przyznali dwa honorowe tytuły superczempiona: w grupie jałowic otrzymały je: jałowica cielna rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej – Lina Osa PL00511160404‑8 z Ośrodka Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Osięcinach; w grupie krów (w kategorii krów w III i dalszych laktacjach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej) – Orfa 65 PL00500365774-9 z Ośrodka Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Osięcinach.

IV Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Odbyła się 12 i 13 lipca 2008 r. w Bratoszewicach (woj. łódzkie). W wydarzeniu wzięło udział 66 wystawców bydła mlecznego z 15 województw. Zaprezentowali 84 krowy mleczne oraz 85 jałowic. Zespół sędziowski, któremu przewodniczył Tamás Sebők z Węgierskiego Związku Bydła Holsztyńsko-Fryzyjskiego w asyście selekcjonerów PFHBiPM Mirosława Anaczkowskiego i Romana Januszewskiego, 12 lipca bieżącego roku ocenił 169 sztuk bydła mlecznego. Przydzielonych zostało 11 tytułów czempiona i 6 tytułów wiceczempiona oraz 152 pierwsze lokaty. Ponadto sędziowie wybrali dwa superczempiony: w kategorii jałowic tytuł ten otrzymała jałowica w wieku 13–15 miesięcy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej – Tama 66 PL00517697160-4 z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach sp. z o.o.; w grupie krów (w kategorii krów w III i dalszych laktacjach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej) – Neda 25 PL00500394727-7 z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Dębołęce sp. z o.o. Zwyciężczyni wzbudziła zachwyt sędziów i publiczności nie tylko za sprawą znakomitego pokroju. 9-letnia Neda 25 była w siódmej laktacji i miała najwyższą wydajność życiową wśród krów na IV OWBH. Do dnia wystawy wyprodukowała blisko 81 tys. kg mleka.

V Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Miała miejsce 9 i 10 maja 2009 r. na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku, należącego do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ta jubileuszowa edycja ogólnopolskiej wystawy po raz pierwszy była zorganizowana jako samodzielne przedsięwzięcie, któremu nie towarzyszyła regionalna wystawa innych gatunków zwierząt gospodarskich. V OWBH w Sielinku zgromadziła 64 hodowców, którzy zaprezentowali 96 krów mlecznych i 84 jałowice. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył znakomity włoski sędzia, na co dzień pracujący w ANAFI, Massimo Capra, który na ringu oceniał bydło w asyście selekcjonerów Mieczysława Kopiczki i Marka Solarka. Zespół sędziowski ocenił 179 sztuk bydła mlecznego i przydzielił 15 tytułów czempiona, 12 tytułów wiceczempiona oraz 152 pierwsze lokaty. Honorowy tytuł superczemiona przypadł: w kategorii jałowic rasy PHF odmiany czarno-białej w wieku 19–21 miesięcy – Lamie 19 PL00517697727-9 z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach sp. z o.o.; w kategorii krów – Malwie 19 PL00511204679-3 rasy PHF w II laktacji należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Likwidacji w Lubiniu.

VI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Odbyła się 26 i 27 czerwca 2010 r. ponownie w Szepietowie na znakomicie przygotowanym i przyjaznym hodowcom terenie wystawowym AGROARENA, należącym do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Hodowcy – 38 z Podlasia i 30 z innych regionów kraju – zaprezentowali tu 147 sztuk bydła, w tym 87 krów i 60 jałowic. Głównym sędzią był Jaume Serrabassa z Konfederacji Hiszpańskich Związków Hodowców Bydła Holsztyńskiego CONAFE, a prywatnie również hodowca bydła mlecznego. Asystowali mu selekcjonerzy PFHBiPM Iwona Pazio i Marek Solarek. Komisja sędziowska wybrała 13 czempionów i 13 wiceczempionów oraz przyznała 2 honorowe tytuły superczempiona. Otrzymały je: wśród jałowic – Rogala 16 PL00521592565-0 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w wieku 22–24 miesięcy; wśród krów – Marka 9 PL00513175458-7 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej będąca w III laktacji. Oba tytuły superczempiona trafiły do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach sp. z o.o.

VII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Miała miejsce po raz pierwszy w cyklu dwuletnim 12 i 13 maja 2012 r., ponownie na terenie Centrum Szkoleniowo‑Wystawowego w Sielinku. Bydło zaprezentowało tu 52 hodowców z całej Polski. Komisja sędziowska w składzie: sędzia główny Erik Hansen z Danii oraz jego asystenci Roman Januszewski i Piotr Kowol, pracownicy PFHBiPM, oceniła 75 krów i 85 jałowic. Spośród nich 15 zostało nagrodzonych tytułem czempiona i 14 wiceczempiona. Jak zwykle najwięcej emocji wzbudziło przyznanie honorowego tytułu superczempiona. Nowością VII OWBH było przyznanie dwóch tytułów superczempiona dla krów. Zdobyły je: w grupie jałowic – Ondra 29 PL00523574372‑2 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej wyhodowana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach sp. z o.o.; w grupie krów – Janet 58 PL00503653348-5 rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w kategorii krów w III i dalszych laktacjach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Dębołęce sp. z o.o.; wśród krów ras simentalskiej, jersey i polskiej czerwonej – Jeżyna 44 PL00508112482-9 rasy jersey ze Stadniny Koni w Michałowie sp. z o.o.

VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Odbyła się 28 i 29 czerwca 2014 r. po raz trzeci w Szepietowie na Podlasiu. 147 sztuk bydła mlecznego w 15 kategoriach wystawowych zaprezentowało 55 hodowców. Przewodniczącym komisji sędziowskiej był niemiecki hodowca Markus Mock, a w ringu asystowali mu Roman Januszewski i Mirosław Anaczkowski. Honorowy tytuł superczempiona zdobyły: w kategorii jałowic rasy PHF w wieku 16–18 miesięcy – Gina 13 PL00530910494-7 z OHZ Osięciny sp. z o.o.; w kategorii krów rasy PHF – Fregata Osa 1 PL00527874192‑1, krowa w II laktacji z OHZ Osięciny sp. z o.o.; w kategorii krów innych ras mlecznych – Mimoza 74 PL00526880355-4, krowa rasy jersey ze Stadniny Koni w Michałowie sp. z o.o. Superczempiony dekorowali minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydent PFHBiPM Krzysztof Banach i dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz.

IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Miała miejsce 2 i 3 lipca 2016 r. po raz drugi w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie). Na nowym (zadaszonym) stałym ringu 41 hodowców zaprezentowało 64 jałowice hodowlane i 75 krów mlecznych. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył Jan Steegink z Holandii, który przy pomocy asystentów Romana Januszewskiego i Krzysztofa Gałązki ocenił bydło w 13 kategoriach. Tytuł superczempiona otrzymały: w kategorii jałowic rasy PHF w wieku 14–15 miesięcy – Seducta 10 PL00535426734-5 ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o.; w kategorii krów rasy PHF – Duszna PL00528807809-3, występująca w grupie krów w III i dalszych laktacjach, wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o.; w kategorii krów innych ras mlecznych – Cindy PL00524611499-3, reprezentująca rasę simentalską, ze Stadniny Koni w Pępowie sp. z o.o. Hodowcy nagrodzeni za czempiony i wiceczempiony odebrali puchary z rąk podsekretarza stanu w MRiRW Ryszarda Zarudzkiego, prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika, wiceprezydenta PFHBiPM Krzysztofa Banacha i dyrektora PFHBiPM Stanisław Kautza.

X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Jubileuszową edycję świętowała w 2018 r. (jak zawsze w ostatni weekend czerwca) już po raz czwarty w Szepietowie na Podlasiu, na terenie obiektu wystawowego AGROARENA. Zespołem sędziowskim kierował francuski klasyfikator Anthony Le Trionnaire, który wraz ze specjalistami PFHBiPM Romanem Januszewskim i Piotrem Kowolem ocenił 138 sztuk bydła w 15 kategoriach, w tym 85 krów i 53 jałowice. Sędziowie przyznali 3 tytuły superczempiona i 15 tytułów czempiona. Nowością tej edycji OWBH było utytułowanie, jeśli grupa była odpowiednio liczna, dwóch wiceczempionów. Tak więc 23 zwierząt, które zajęły drugie i trzecie miejsce w swojej kategorii, otrzymało tytuł wiceczempiona. 100 spośród prezentowanych sztuk uzyskało podczas oceny na ringu pierwsze lokaty. W X OWBH wzięło udział 54 hodowców. Honorowy tytuł superczempiona przypadł w udziale: w kategorii jałówek – jałowicy Eltra PL00541181803-9 pochodzącej ze Stadniny Koni „Nowe Jankowice” sp. z o.o.; w kategorii krów rasy PHF – krowie Maggie 1 PL00536925357-9, będącej w II laktacji, pochodzącej z Gospodarstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” sp. z o.o. w Gałowie; oraz krowie Beretka PL00536105655-0 rasy polskiej czerwonej ze stada Edwarda Solarczyka z Wróblówki.

Nadchodzące wydarzenia