PFHBiPM z nowym certyfikatem ICAR

W dniach od 13 do 16 listopada 2023 roku odbył się kolejny pełny, kompleksowy audyt w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który został zlecony przez ICAR – International Committee for Animal Recording, którego PFHBiPM jest członkiem zwyczajnym.

W wyniku przeprowadzonego audytu powstał raport w wyniku którego stwierdzono:

  • System identyfikacji bydła pozostaje w zgodzie z wytycznymi ICAR
  • PFHBiPM prowadzi efektywny system oceny użytkowości mlecznej dla krów typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w metodzie A wraz z jej jedenastoma wariantami, które są zgodne ze standardem ICAR.
  • Procedury wpisu i prowadzenia ksiąg hodowlanych pozostają są również zgodne z wytycznymi ICAR
    System oceny typu i budowy krów i stosowane w tym obszarze procedury nie są sprzeczne z wytycznymi ICAR w tym zakresie.
  • Dane z oceny wartości użytkowej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, oceny typu i budowy itd. są przetwarzane w kompleksowym systemie informatycznym Fedinfo, który pracuje w zgodzie z zapisami w wytycznych ICAR dotyczących tego obszaru.
  • Cztery laboratoria PFHBiPM wykonujące analizy mleka, które badają około 8 mln. próbek mleka rocznie posiadają akredytację na metody analizy a procedury związane z identyfikacją próbki mleka i krowy są zgodne ze standardami ICAR.
  • Po raz pierwszy było audytowane laboratorium DNA z siedzibą w Parzniewie, które działa w strukturach PFHBiPM. Posiada ono akredytowane i zgodne ze światowymi standardami metody analizy DNA oraz stosuje prawidłową wymaganą, przez ICAR identyfikację próbki od momentu jej pobrania, poprzez przyjęcie oraz przez poszczególne etapy analizy aż do ostatecznego wyniku.

Wszystkie obszary działalności PFHBiPM oceniono pozytywnie. Możemy sobie wszyscy pogratulować wspaniałego wyniku Audytu, który jest potwierdzeniem jakości świadczonych przez nas usług.

Nadchodzące wydarzenia