Polka wiceprzewodniczącą COGECA

28 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, podczas którego zostali wybrani przewodniczący oraz sześciu wiceprzewodniczących organizacji. Jednym z nich została dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.

tekst i zdjęcia: PIM, HiChB

– Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Przed nami trudny okres dla europejskiej polityki rolnej. Jako unijne spółdzielnie i rynek rolny jesteśmy pod wieloma względami unikalni. Mamy doskonałe produkty, spółdzielnie. Mamy wspaniałe tradycje i duże szanse na przyszłość. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować na rzecz młodych ludzi, rolników, żeby zasilali szeregi spółdzielni, musimy zachęcać ich do aktywnej działalności i wspierać. Zachęcanie do aktywności to także duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Musimy myśleć o nowych rynkach zbytu i zabezpieczyć interesy rolnictwa w nowej polityce KE – mówiła Agnieszka Maliszewska podczas prezentacji kandydatów.

Na stanowiska wiceprzewodniczących startowało siedmioro kandydatów: z Polski, Francji, Słowacji, Finlandii, Niemiec, Danii i Włoch. Szanse polskiej kandydatki były od początku oceniane bardzo wysoko. Agnieszka Maliszewska otrzymała największą liczbę głosów – 136, została tym samym pierwszą wiceprzewodniczącą. Maksymalnie można było zdobyć 139 głosów. Pozostali kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Włochy – 115 głosów, Niemcy – 118, Francja – 114, Finlandia – 130, Dania – 110, Słowacja – 31.

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Przewodniczący i sześciu wiceprzewodniczących wybierani są przez prezydium na trzyletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Agnieszka Maliszewska od dawna jest zaangażowana w działalność COGECA. Jej kandydatura uzyskała poparcie między innymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory i prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Wybór Maliszewskiej to również sukces naszego kraju i polskiej branży mleczarskiej. Z pewnością objęcie stanowiska wiceprzewodniczącego COGECA umożliwi Agnieszce Maliszewskiej jeszcze bardziej intensywne promowanie polskiego mleczarstwa w kraju i za granicą.

– Zwycięzcą nie jestem ja, ale polska spółdzielczość mleczarska – skomentowała nowa wiceprzewodnicząca COGECA po ogłoszeniu wyników.

Polska Izba Mleka od lat mocno współpracuje z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, między innymi w zakresie promocji polskiego mleczarstwa. 

Nowo wybrany zarząd Komitetu Spółdzielni Rolniczych UE COGECA (Agnieszka Maliszewska trzecia od prawej)

Nadchodzące wydarzenia