Protect Plus: białko chronione

Pokrycie potrzeb białkowych w dawkach pokarmowych dla wysokowydajnych krów mlecznych wymaga stosowania preparatów o wysokiej zawartości białka chronionego, czyli nieulegającego rozkładowi w żwaczu. Firma Emiwo – Żywienie Zwierząt oferuje preparat białkowy o handlowej nazwie Protect Plus. Zawiera on 40% białka ogólnego (tj. 400 g białka og./kg), przy czym znaczna jego część (UDP = 62%) to białko chronione przed rozkładem w żwaczu. W 1 kg produktu znajduje się 360 g białka użytecznego (nXP), tj. białka ogólnego docierającego do jelita cienkiego, oraz 220 g NDF i 90 g ADF. Zdaniem firmy Emiwo preparat charakteryzuje się korzystnym wskaźnikiem bilansu azotu (RNB), wynoszącym 4,8 g. Zalecana dzienna dawka na krowę to 1–3 kg koncentratu lub 30–40% łącznej ilości pasz białkowych z zakupu. Emiwo informuje, że Protect+ wyprodukowano na bazie sortowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, którą poddano innowacyjnym procesom technologicznym bez udziału substancji chemicznych. Cena, w zależności od wielkości dostawy i kosztów transportu, wynosi od 1,72 do 1,95 zł netto/kg.
www.emiwo.pl

Nadchodzące wydarzenia