Rok 2020 w ocenie Sylwestra Pszczoły

Najlepsze stada według wydajności mlecznej (w kg) o przeciętnej liczbie krów 3,0–20,0

Rok 2020 był wyjątkowy, inny od dotychczasowych, ale różne ograniczenia z nim związane nie wpłynęły w istotny sposób na naszą działalność hodowlaną.

Natomiast duże znaczenie miały warunki pogodowe w postępujących po sobie latach, a szczególnie letnie susze i wysokie temperatury. Takie zmiany klimatyczne wymusiły zmiany w strukturze upraw i proporcje stosowanych pasz w dawce pokarmowej. Panujące upały nie sprzyjały uprawie trawy z lucerną, stąd rezygnacja z tej paszy i zastąpienie jej w dawce większą ilością kukurydzy oraz wysłodków buraczanych. Aby zbilansować ubytek białka, a nie ponosić dużych kosztów zakupu soi, wprowadziliśmy do dawki mocznik paszowy.

Wszystkie te zmiany w żywieniu w połączeniu z wysoką wartością genetyczną stada dały efekt zwiększania koncentracji składników mleka kosztem niewielkiego spadku wydajności. Dodam, że wysokie parametry mleka są też determinowane faktem, że w większości nasze krowy mają duży „dolew” krwi rasy montbeliard, a to, poparte bardzo dobrą jakością stosowanych pasz, dało dobry efekt.

Zarządzam stadem, korzystając z bardzo nowoczesnych narzędzi dostarczanych przez PFHBiPM. Od lat pracujemy też nad poprawą zdrowia oraz długowieczności krów, co wpływa pozytywnie na osiągane efekty produkcyjne.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl