Rok 2020 w ocenie Sylwestra Pszczoły

Najlepsze stada według wydajności mlecznej (w kg) o przeciętnej liczbie krów 3,0–20,0

Rok 2020 był wyjątkowy, inny od dotychczasowych, ale różne ograniczenia z nim związane nie wpłynęły w istotny sposób na naszą działalność hodowlaną.

Natomiast duże znaczenie miały warunki pogodowe w postępujących po sobie latach, a szczególnie letnie susze i wysokie temperatury. Takie zmiany klimatyczne wymusiły zmiany w strukturze upraw i proporcje stosowanych pasz w dawce pokarmowej. Panujące upały nie sprzyjały uprawie trawy z lucerną, stąd rezygnacja z tej paszy i zastąpienie jej w dawce większą ilością kukurydzy oraz wysłodków buraczanych. Aby zbilansować ubytek białka, a nie ponosić dużych kosztów zakupu soi, wprowadziliśmy do dawki mocznik paszowy.

Wszystkie te zmiany w żywieniu w połączeniu z wysoką wartością genetyczną stada dały efekt zwiększania koncentracji składników mleka kosztem niewielkiego spadku wydajności. Dodam, że wysokie parametry mleka są też determinowane faktem, że w większości nasze krowy mają duży „dolew” krwi rasy montbeliard, a to, poparte bardzo dobrą jakością stosowanych pasz, dało dobry efekt.

Zarządzam stadem, korzystając z bardzo nowoczesnych narzędzi dostarczanych przez PFHBiPM. Od lat pracujemy też nad poprawą zdrowia oraz długowieczności krów, co wpływa pozytywnie na osiągane efekty produkcyjne.

Nadchodzące wydarzenia