Śląscy przodownicy

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Śląsk, jak się okazuje, nie tylko wydobyciem węgla stoi. Zarówno hodowla bydła, jak i produkcja mleka są tu na bardzo dobrym poziomie, o czym mogli się przekonać hodowcy z tego regionu oraz zaproszeni goście na corocznym spotkaniu podsumowującym wyniki oceny za 2019 r., które odbyło się w Sośnicowicach.

Śląskich hodowców, którzy uczestniczyli w podsumowaniu, powitała prawdziwie wiosenna aura. Goście spotkania przybyli tłumnie i w doskonałych nastrojach. Otwarcia imprezy dokonał prezes Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Zbigniew Chwastek, który pogratulował zgromadzonym doskonałych wyników i wyraził radość, że obecna sytuacja zdrowotna w kraju nie powstrzymała nikogo od przybycia do Sośnicowic. Dalszą część spotkania poprowadzili kierownik zespołu oceny Eugeniusz Sierszulski i kierownik oddziału Aleksander Nozdryn-Płotnicki.

Po zaprezentowaniu filmów przybliżających zakres działania Federacji, jej przedstawiciele zapoznali uczestników wydarzenia z najnowszą ofertą organizacji, byli to: doradca zootechniczny Waldemar Krzymowski, doradca żywieniowy Błażej Zielonka oraz doradca hodowlany Emilian Pogorzelak. Panowie zaprezentowali szeroką gamę usług oferowanych przez PFHBiPM, które, jak wykazali, wzajemnie się uzupełniają.

Następnym punktem programu była analiza wyników oceny wartości użytkowej bydła za rok 2019, którą przeprowadził Eugeniusz Sierszulski. Wskazał, że liczba ocenianych obór na Śląsku wzrosła w 2019 o jedną i wynosi 315 sztuk. Ilość zwierząt pod oceną wzrosła o 244 i obecnie jest ich 17 511. Przeciętna wielkość stada w tym województwie to 55,6 szt., a liczba krów objętych oceną wartości użytkowej bydła w stosunku do pogłowia krów mlecznych ogółem stanowi 40,1%. Biorąc pod uwagę stosowane na Śląsku metody oceny, zdecydowany prym wiedzie AT4, z której korzysta 230 obór, utrzymujących łącznie 9127 krów. Należy także wspomnieć, że w tym województwie pod oceną w ubiegłym roku znajdowały się 324 gospodarstwa. Średnia wydajność mleczna od tych zwierząt wynosi 9137 kg mleka. W zależności od rasy wydajności mleczne w całym Regionie Oceny Poznań wyglądają następująco: PHF odm. czarno-biała (HOPHF) – 9267 kg, PHF odm. czerwono-biała (RW) – 8195 kg, montbeliarde – 7573 kg, simental – 7242 kg, jersey – 6577 kg, szwedzka czerwono-biała (SR) – 7795 kg, polska czarno-biała (ZB) – 6153 kg, polska czerwono-biała (ZR) – 5426 kg, białogrzbieta (BG) – 3986 kg, polska czerwona (RP) – 3003 kg.

Po zakończeniu prezentacji wyników oceny przystąpiono do uhonorowania hodowców najlepszych pod względem uzyskanych wydajności w województwie. Nagrody wręczali prezes Zbigniew Chwastek, dyrektor Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska oraz dyrektor Regionu Oceny Poznań Mariusz Chrobot. Przyznano także certyfikaty dla krów, które przekroczyły próg 100 tys. udojonego mleka. Wyrazy uznania oraz upominki dla śląskich hodowców przekazało także Małopolskie Centrum Biotechniki, reprezentowane przez prezes zarządu spółki, panią Agnieszkę Pawlak.

Podsumowanie zakończył dyrektor RO Poznań Mariusz Chrobot, dziękując za tak liczne przybycie oraz gratulując uzyskanych wyników hodowlanych i doskonałych wydajności. Warto wspomnieć, że podczas trwania imprezy hodowcy mogli zbadać swoje pasze w mobilnym laboratorium PFHBiPM. 

Nadchodzące wydarzenia