Wybory na Śląsku

7 lutego odbył się Walny Wyborczy Zjazd Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas którego wybrano jego władze oraz przedstawicieli. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie, podobnie jak absolutorium dla władz Związku na lata 2023–2027. W skład nowego Zarządu Śląskiego Związku weszli: Marcin Sikora – prezes, Zbigniew Chwastek – wiceprezes, Zdzisław Brzozowski – sekretarz, Maria Urbańczyk – skarbnik, członkowie – Henryk Grabiński, Łukasz Kajsztura i Kazimierz Partyka.
Delegatem na Walny Zjazd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka został Zbigniew Chwastek. 

Nadchodzące wydarzenia