15 Faktów o ocenie czyli 15 lat realizacji usługi w liczbach

  1. Trochę statystyki na początek. Pogłowie krów mlecznych – tendencje w Polsce i Unii Europejskiej
    wg stanu w grudniu

2. Pracujemy nad wzrostem pogłowia ocenianego! Populacja aktywna vs. masowa – porównanie

Ocena w Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest tak naprawdę doskonałym odbiciem sytuacji w naszym kraju. Tworzą ją i korzystają z jej usług hodowcy z terenu całej Polski, od Bałtyku do Tatr. Wywodzą się z dużych, wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, ale i z tych małych, typowo rodzinnych hodowli. Zapewne różni ich wiele: sposób myślenia, wzorce kulturowe, priorytety w prowadzeniu działalności czy oczekiwania wobec swoich stad. Trzeba jednak pamiętać, a wręcz podkreślić, że to w różnorodności tkwi siła, a Ocena tworzy wspólnotę hodowców, co stanowi ogromną wartość.

3. Pogłowie oceniane – rośniemy w siłę!

4. Wzrost średniej stada. Małymi kroczkami, ale widać progres

5. Konkurencyjni na rynku – mamy potwierdzenie w strukturze chowu

6. Spadek liczby stad pod oceną. Następstwo koncentracji chowu i specjalizacji produkcji w Polsce

7. Tendencje w obszarze metod oceny – optymalizacja na rzecz potrzeb hodowców

15 lat Federacyjnej Oceny na polskim rynku jest ściśle powiązane z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu jakości usług. Nieustannie udoskonalamy ofertę i szybko reagujemy na potrzeby hodowców, wprowadzając coraz nowsze rozwiązania. Naszą misją jest dostarczać efektywne narzędzia, dzięki którym klient znajduje własną drogę rozwoju. Czy tak obrany nie jest sukcesem?

8. Doskonalenie produkcji mleka – waga i miara mleczności. Postęp w obszarze mleczności krów pod oceną

Ocena PFHBiPM wprowadzona z myślą o hodowcach, a mądra współpraca z nimi przynosi efekty. Wzajemna korzyść jest oczywista – intensyfikacja produkcji mleka, wysoka wydajność mleczna, doskonalenie pogłowia i postęp hodowlany. Polska hodowla cały czas prze do przodu, rozwija się, a osiągnięte wyniki plasują nasz kraj w czołówce Europy.

9. Populacja aktywna vs. masowa – współpraca z PFHBiPM się opłaca

10. Doskonalenie parametrów mleka – ze składem coraz lepiej

We współczesnym świecie technologie i wiedza to niezbędne, wręcz kluczowe elementy życia. Umiejętnie zaprojektowane i dobrze wykorzystane przez odbiorcę mogą wiele ułatwić, pomóc w osiąganiu określonych celów. Korzystanie z wyników oceny, naszego doradztwa czy innych narzędzi pomocniczych z czasem owocuje poprawą produkcyjności stada, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu rentowności i konkurencyjności na rynku.

11. Rasa rasie nierówna – produkcyjności krów mlecznych w ocenie

12. Parametry rozrodu w dniach

13. Rozwój analityki laboratoryjnej

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele parametrów w produkcji zwierzęcej wymaga nieustannej kontroli i optymalizacji, dlatego PFHBiPM oferuje hodowcom naprawdę szerokie spektrum wsparcia. Fundament, jakim jest próbka krowiego mleka, łączymy z nowymi technologiami i całym szeregiem nowoczesnych narzędzi. W efekcie otrzymujemy unikalny produkt – informację.

14. Zaliczyliśmy spadek, ale tym razem liczy się nam na plus, czyli tempo przepływu informacji zwrotnej do hodowców, czas, w którym dostarczamy wyniki próbnych dojów

Siła każdej firmy opiera się na pracownikach, to oni są jej prawdziwym kapitałem. Dobry pracownik jest wielką wartością i sprzymierzeńcem wspólnej sprawy. PFHBiPM przyciąga najlepszych w naszej branży! Tworzymy dużą, ponadtysięczną społeczność. Czasami się różniliśmy, mamy inne poglądy lub spojrzenie na pewne sprawy, ale właśnie taka różnorodność motywuje nas do działania i wzajemnie wzbogaca. Praca jest ważną częścią naszego życia, silnie się z nią utożsamiamy i mamy poczucie bycia użytecznymi.

15. Pracujemy na rzecz hodowców! Ocena to ludzie – pracownicy PFHBiPM

W niniejszym artykule wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz opracowania własne PFHBiPM.

Nadchodzące wydarzenia