Szymon Giżyński bardzo pozytywnie o decyzjach Rady Programowej PFHBiPM

„Nie ukrywam, że cieszy mnie taka sytuacja i wyrażam nadzieję, że deklaracje przyniosą konkretne i wymierne korzyści dla hodowców bydła” – napisał Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w liście do Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM, odnosząc się do decyzji podjętych przez Radę Programową podczas jej drugiego posiedzenia. Według ministra niewątpliwie słuszna jest decyzja o podjęciu działań mających na celu dalszy rozwój metod prowadzenia oceny genetycznej zwierząt, w tym wprowadzenia do niej nowych cech funkcjonalnych związanych ze zdrowotnością.

7 lipca br. w Parzniewie odbyło się posiedzenie Rady Programowej, podczas którego dyskutowano nad przyszłością oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w Polsce. Jej uczestnicy jednoznacznie opowiedzieli się za tym, żeby realizować ocenę wartości hodowlanej bydła mlecznego dla nowych cech. Przed posiedzeniem Rady Programowej, 24 czerwca br., odbyła się Rada Hodowlana PFHBiPM, która również dyskutowała powyższe zagadnienie. Hodowcy także pozytywnie zaopiniowali prace nad oceną wartości hodowlanej dla nowych cech.

Podmioty uczestniczące w Radzie jednoznacznie opowiedziały się za rozwojem oceny w Polsce i postanowiły współpracować w tym zakresie. Uczestnicy dyskusji podkreślali potrzebę wprowadzenia do oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego cech takich jak: zdrowotność racic, kliniczna i subkliniczna ketoza, mastitis, metritis, wytrwałość laktacji i innych. Szeroko o decyzjach Rady Programowej pisali Radosław Iwański i dr Agnieszka Nowosielska w nr. 8 „Hodowli i Chowu Bydła”. 

Nadchodzące wydarzenia