Ewolucja w żywieniu

Tekst: Anna Nakonieczna, PFHBiPM

Koszty żywienia stanowią 40–60% wszystkich kosztów produkcji mleka – w związku z tym powinny być łakomym kąskiem dla tych, którzy chcą je liczyć. Oszczędzać na żywieniu trzeba umiejętnie, bardzo łatwo jest bowiem wpaść w spiralę zła prowadzącą do ogromnych problemów, nie tylko finansowych. Popełniane błędy bywają często bardzo kosztowne – generują bowiem dodatkowe, trudne do oszacowania koszty związane z chorobami zwierząt i koniecznością ich leczenia, obniżoną płodnością i w efekcie niższą wydajnością.

Jedynie przemyślane i racjonalne żywienie może być źródłem mądrych oszczędności w gospodarstwie. A te można podjąć tylko na podstawie oceny wartości użytkowej bydła. Ocena jest źródłem rzetelnych informacji zarówno o całym stadzie, jak i poszczególnych samicach. Nikt inny, poza PFHBiPM, nie dostarczy Państwu tak szerokiej i kompleksowej wiedzy na temat użytkowanych zwierząt. Dodatkowo oferujemy fachową pomoc i praktyczną wiedzę, w jaki sposób te informacje wykorzystać w praktyce.

Polska Federacja podjęła decyzję o przebudowie i modernizacji raportu RW-11 „żywienie”. Głównym celem, jaki przyświecał nam podczas prac nad tym dokumentem, było uczynienie go bardziej przyjaznym i czytelnym dla hodowców. W porównaniu z jego poprzednią wersją uległ on znacznej przebudowie. Od listopada br. do stycznia 2017 r. wszyscy hodowcy prowadzący w swoich stadach ocenę wartości użytkowej otrzymają, w ramach standardowej opłaty, dodatkowy wspomniany raport. Do niego dołączona będzie również tzw. instrukcja obsługi – czyli krótki materiał wyjaśniający, w bardzo prosty i przystępny sposób, jak poszczególne informacje odczytywać i interpretować.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że monitorowanie żywienia bydła mlecznego to proces złożony i wymagający dogłębnej analizy wielu danych. Dlatego opracowaliśmy również obszerną broszurę informacyjną przedstawiającą możliwości wykorzystania wyników OWUB w optymalizacji żywienia krów. Opracowanie, w wersji elektronicznej, dostępne jest już na naszej stronie internetowej (www.pfhb.pl).

Do dyspozycji producentów mleka oddajemy także unikatowy na polskim rynku program do kalkulacji kosztów żywienia pt. „COLUMB”, który został opracowany przez naszych specjalistów, doskonale znających polskie realia, ponadto docenianych praktyków w dziedzinie żywienia bydła mlecznego. Mamy nadzieję, że ten pionierski program będzie dla wszystkich solidnym fundamentem do podejmowaniu decyzji w zakresie ekonomiki produkcji mleka. W program do kalkulacji kosztów żywienia od listopada zostali wyposażeni wszyscy. Korzystając z usług doradców żywieniowych pracujących pod egidą PFHBiPM, uzyskacie dostęp do profesjonalnej oceny rzeczywistych kosztów żywienia i zysku z prowadzonej działalności.

Nadchodzące wydarzenia