Anna Jatkowska (Doradca Żywieniowy PFHBiPM): Wszystkie problemy metaboliczne są konsekwencją słabego apetytu w okresie zasuszenia!

W piątek. 16 kwietnia br. odbyło się seminarium internetowe, poświęcone kwestii zasuszenia krów w stadach mlecznych, organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas tego wirtualnego spotkania zwrócono uwagę na tak ważne kwestie jak mastitis w zasuszeniu, racjonalne stosowanie antybiotyków podczas tego okresu, pielęgnacja zasuszonego wymienia, profilaktyka hipokalcemii, właściwe żywienie mineralne w zasuszeniu, ocena kondycji – BCS, długość okresu zasuszenia i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do diagnostyki mastitis.

Autor: Mateusz Uciński

Webinarium poprowadził Mariusz Idźkowski – doradca ogólny PFHBiPM, a prelegentkami były Anna Jatkowska – doradca żywieniowy PFHBiPM i Sylwia Mucharska – doradca ogólny PFHBiPM.

Inauguracyjny wykład należał do pani Anny, która skoncentrowała się na zagadnieniu  zasuszenia, zwracając uwagę, że proces ten, to przede wszystkim przygotowanie gruczołu mlekowego i układu pokarmowego do następnej laktacji, ale również stymulowanie odporności, utrzymanie właściwej kondycji oraz właściwe odżywianie płodu.

Pani Jatkowska zwróciła uwagę na to, że zasuszenie możemy podzielić na dwa etapy.

Etap I – zasuszenie właściwe – wakacje

Rozpoczyna się on 8-6 tygodni przed datą porodu i podczas jego trwania bardzo ważne jest zapewnienie krowie swobodnego ruchu, oraz dobrych warunków zoohigieniczne ze względu na ryzyko mastitis. Należy także pracować nad poprawą odporności, profilaktyką związaną z hipokalcemią, oraz kontrolować BCS.

Zalecenia żywieniowe w tym okresie:

 • Żywienie głównie paszami objętościowymi
 • Przewaga włókna w dawce
 • Spożycie suchej masy 12-14 kg
 • Białko 12-13 % , NDF ->45%  ADF -> 24%
 • Ca – 0.45 – 0.55%  P – 0.30 – 0.35%
 • Kiszonka z kukurydzy max 45% s.m dawki
 • Kiszonka z motylkowatych max 20% s.m dawki
 • Kiszonka z traw – K !
 • Siano 20 – 30% s.m dawki
 • Pasza treściwa max 10% s.m dawki
 • Premiks mineralno – witaminowy

Etap II – okres przejściowy

Podczas tego okresu następuje adaptacja mikroorganizmów żwacza, czyli przygotowanie do żywienia laktacyjnego, oraz zaczyna się budowanie odporności. Zachodzą zmiany hormonalne, płód się powiększa, przez co spada pobranie suchej masy. Należy wtedy położyć znaczny nacisk na smakowitość paszy i jej strawność, czyli podnoszenie koncentracji składników pokarmowych, oraz wprowadzić dodatki pasz treściwych.  

Nadrzędnymi celami w tym okresie są zwiększenie ilości glukozy w surowicy krwi, ochrona wątroby, maksymalizacja pobrania suchej masy, stymulacja syntezy białka mikrobiologicznego i dbałość o strukturalność dawki.

Zalecenia żywieniowe w tym okresie:

 • Dawka paszy treściwej 0,5% m.c
 • Białko ogólne max 14-15% s.m
 • Ograniczyć Na i K
 • Dodatki – niacyna, glikol, drożdże
 • Żywienie mineralne  – Zn, Se,  Cu, wit A, D3, E
 • Sole anionowe – sole gorzkie – bilans  kationowo anionowy – profilaktyka zalegania

Pamiętać należy, że głównym celem zasuszenia jest maksymalizacja pobrania suchej masy tuż przed wycieleniem i po wycieleniu!

Nadchodzące wydarzenia