Dermatitis interdigitalis

ICAR Atlas Zdrowia Racic jest narzędziem stworzonym w celu standaryzacji nazewnictwa i rozpoznawania poszczególnych objawów chorobowych racic na całym świecie. Stanowi również podstawę rejestracji prowadzonej przez korektorów biorących udział w projekcie „CGen korekcja”. Więcej informacji na temat projektu oraz Atlasu dostępnych jest na stronie
www.cgen.pl/korekcja.

Kod: ID
Nazwa angielska:
Interdigital/superficial dermatitis
Inne nazwy: powierzchowne zapalenie skóry, zapalenie skóry szpary międzypalcowej,
zakaźne zapalenie szpary międzyracicowej, zapalenie szpary międzypalcowej (DD)

Tekst: Krzysztof Bączkiewicz; zdjęcie: S. Zajączek

Objawy
Uszkodzenie skóry w obrębie szpary międzypalcowej. Może być powiązane z ropnymi wysiękami. Chore zwierzę często przestępuje z nogi na nogę, lecz kulawizna pojawia się jedynie w ciężkich przypadkach. Przez część specjalistów schorzenie to jest traktowane jako odmiana dermatitis digitalis (DD) o innej lokalizacji.

Przyczyny
Choroba zakaźna, której głównym sprawcą jest beztlenowa bakteria Dichelobacter (Bacteroides) nodosus. Rozprzestrzenianiu się patogenów w środowisku sprzyja zaleganie odchodów na korytarzach spacerowych, co zapewnia warunki beztlenowe dla bakterii.

Profilaktyka
• Regularna kąpiel racic (częstotliwość stosowania i stężenie środka zgodnie z poziomem zagrożenia stada i zaleceniami producenta).
• Czyste podłogi – zgarnianie korytarzy spacerowych kilka razy dziennie.
• Wygodne legowiska – krowa więcej leży, a racice są krócej narażone na kontakt z odchodami.

Leczenie
Najlepszym sposobem leczenia tego schorzenia jest zapewnienie racicy suchego i czystego środowiska. W ciężkich przypadkach wykorzystuje się popularne środki bakteriostatyczne lub ew. antybiotyki (na zlecenie lekarza weterynarii).

Zbliżające się wydarzenia