Korekcja racic w późnej ciąży grozi poronieniem

Autor: Mateusz Uciński

Krowy muszą dobrze stać na nogach. Tego nikomu tłumaczyć raczej nie trzeba. Wiąże się to bezpośrednio z poruszaniem się, pobieraniem paszy i w konsekwencji wydajnością w laktacji. Choroby racic są częstą przyczyną schorzeń metabolicznych oraz zaburzeń rozrodu i u bydła znacznie częściej występują na kończynach tylnych, rzadziej na przednich. Do najczęściej występujących chorób kończyn u krów mlecznych należy zaliczyć: ochwat, zapalenie skóry palca, wrzód podeszwy, ropowicę skóry szpary międzypalcowej, zapalenie skóry szpary międzypalcowej oraz chorobę białej linii. Najskuteczniejszą metodą walki ze schorzeniami racic jest profilaktyka, ale również zapewnienie właściwych warunków bytowych, zbilansowane żywienie oraz właściwa opieka zootechniczna i weterynaryjna pozwolą uniknąć strat.

W tej profilaktyce, trzeba jednak bardzo uważać, czego i w jakim okresie życia krowy się dokonuje. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Aarhus w Danii wykazały, że korekcja racic w okresie zasuszenia powoduje rzadsze występowanie owrzodzeń podeszwy podczas laktacji. Wykazano również, że zabieg ten w późnym okresie ciąży zwiększa szanse na poronienie u krów mlecznych.

Peter T. Thomsen z Wydziału Nauk o Zwierzętach z wyżej wspomnianego uniwersytetu, zauważa, że przycinanie racic może być stresujące dla krowy. Kiedy jest ona umieszczana w poskromie do korekcji, bywa zawieszona pasami pod klatką piersiową i brzuchem. Może to powodować ucisk na narządy wewnętrzne krowy, w tym na macicę. Połączenie stresu i zewnętrznego nacisku na macicę może zwiększać ryzyko poronienia.

Dlatego właśnie ten naukowiec i jego koledzy z AU i Uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badanie oceniające, czy korekcja racic w późnym okresie ciąży jest dużym czynnikiem ryzyka w odniesieniu do utraty ciąży u krów mlecznych.

Zwierzęta u których przeprowadzono zabieg korekcji racic w ciągu ostatnich 4 tygodni przed końcem ciąży, miały aż 2,4 razy większe szanse na poronienie w porównaniu z krowami, których racice zostały przycięte ponad 8 tygodni przed wycieleniem.

W ramach badania naukowcy uzyskali rejestracje wszystkich ciężarnych krów w latach 2012 – 2018 z duńskiej bazy danych bydła. Informacje w niej zawarte dotyczyły m.in. wyników ciąż, czyli poronień lub wycieleń (z cielęciem żywym lub martwym). Trzeba przyznać, że ta baza danych zawiera ogromną ilość informacji, ponieważ duńscy hodowcy bydła mlecznego są zobowiązani do zgłaszania wyników ciąży drogą elektroniczną. Ponadto ponad połowa wszystkich stad krów mlecznych w tym kraju zgłasza elektronicznie rejestrację korekcji racic każdej krowy.

Badaniem objęto 1 476013 ciąż, podczas których krowa została poddana korekcji racic przynajmniej raz w czasie ciąży. Wynikało z nich, że prawdopodobieństwo utraty ciąży było istotnie wyższe u krów zakwaszonych, w późniejszym okresie ciąży. Zwierzęta u których przeprowadzono ten zabieg w ciągu ostatnich 4 tygodni przed końcem ciąży, miały aż 2,4 razy większe szanse na poronienie w porównaniu z krowami, których racice zostały przycięte ponad 8 tygodni przed wycieleniem.

Wyniki pokazały, że 1,24% wszystkich ciąż zakończyło się poronieniem w ostatnim trymestrze ciąży. Ciąże bliźniacze miały większe szanse na poronienie w porównaniu z ciążami tylko z jednym cielakiem. Ponadto krowy rasy Jersey miały znacznie niższe szanse na utratę ciąży, niż inne rasy. Około 29% wszystkich krów objętych badaniem zostało poddanych korekcji racic w ciągu ostatnich 8 tygodni przed wycieleniem lub poronieniem.

Chociaż dane te, nie pozwalają stwierdzić jednoznacznie, że korekcja racic jest bezpośrednią przyczyną tych poronień, to jednak Peter T. Thomsen stwierdza na podstawie zgromadzonych analiz, że istnieje powód, aby zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego zabiegu u krów w finalnym okresie ciąży. Dlatego też, zachęca się hodowców i korektorów do pamiętania o tym i dokładnego rozważenia przed podjęciem decyzji, czy zwierzę w późnej ciąży wymaga korekcji. Uczony zauważa również, iż oczywiście istnieją sytuacje, w których konieczna jest korekcja w tym newralgicznym okresie, jednak w takich sytuacjach należy obchodzić się z krową tak delikatnie, jak to możliwe, i zaleca się podnosić tylko jedną nogę na raz, aby ograniczyć fizyczny nacisk na macicę podczas zabiegu.

Nadchodzące wydarzenia