Doskonała Łaciata z Brzozowa

Powiat sokołowski to region, który słynie z produkcji mleka. Na lokalnym rynku surowiec skupuje pięć mleczarni konkurujących między sobą o mleko dobrej jakości, z wysokimi parametrami tłuszczu, białka i kazeiny. Hodowcy krów wiedzą, że bez prowadzenia oceny wartości użytkowej w swoich stadach nie sprostają wymaganiom podmiotów skupujących.

Tekst: Ireneusz Dybciak

Doskonałym przykładem jest gospodarstwo pani Aliny Strus z Brzozowa. Ocena prowadzona jest od trzech pokoleń – począwszy od dziadka, który wstąpił pod kontrolę użytkowości w 1962 roku. Pani Alina wraz z mężem wiedzą, że bez kompletu informacji z próbnych udojów nie mogliby zarządzać swoim stadem, liczącym 200 sztuk. Krowy dojne stanowią 52% stada, reszta to młodzież. Areał użytków rolnych wynosi 90 ha, w tym 28 ha to użytki zielone. Jest to gospodarstwo rodzinne, w którym zarówno uprawę roli, jak również obsługę zwierząt i pozyskiwanie mleka prowadzą sami domownicy. Nie byłoby to możliwe bez nowoczesnej obory, wybudowanej w 2016 roku. Wydajność jest imponująca – w 2015 wynosiła 12 046 kg udojonego mleka od krowy. W 2016 nastąpił spadek wydajności do 10 867 kg, spowodowany zakupem 38 jałówek cielnych na uzupełnienie pogłowia, aby zasiedlić nowy budynek. Państwo Strusowie zdają sobie sprawę, że bez intensywnej pracy hodowlanej, doboru buhajów do kojarzeń i oceny pokroju stada nie osiągną sukcesu.

Dążenie do celu przyniosło oczekiwane efekty. Przykładem jest prezentowana Łaciata 87 PL005298150246, urodzona 17 listopada 2013 roku. Podczas oceny krów pierwiastek otrzymała bardzo wysoką punktację – ocenę bardzo dobrą: 85 pkt za budowę ogólną, w tym 86 pkt za wymię. Bardzo dobrze zbudowane wymię rokowało wysoką wydajność, i tak też się stało. Łaciata w pierwszej laktacji 305-dniowej dała 11 565 kg mleka o zawartości tłuszczu 4,63% i 3,38% białka. Należy podkreślić, że duża ilość udojonego surowca nie wpłynęła negatywnie na użytkowanie rozpłodowe. Już po upływie 390 dni wydała na świat kolejnego buhajka.

Wprawne oko hodowcy potrafi dostrzec potencjał produkcyjny i doskonałą budowę poszczególnych partii ciała, które połączone ze sobą w całość, tworzą krowę zbliżoną do wzorca rasowego. W drugiej laktacji Łaciata została poddana kolejnej ocenie typu i budowy. Otrzymała ocenę doskonałą – 90 pkt. Poszczególne partie ciała sklasyfikowano następująco: rama ciała – 89 pkt, siła mleczności – 90 pkt, nogi i racice – 90 pkt, wymię – 90 pkt. Bardzo dobrze zbudowany zad gwarantuje brak problemów z rozrodem. Państwo Strusowie we własnym zakresie wykonują zabiegi inseminacji i dlatego wiedzą, jak duże znaczenie w skutecznym zacieleniu odgrywa budowa tej części ciała. Nogi wycenione na 90 pkt pozwalają na sprawne przemieszczanie się od stołu paszowego do legowiska w oborze wolnostanowiskowej. Sucha struktura kostna, połączona z wysokim kątem racicy, dają komfort poruszania. Hodowca zdaje sobie sprawę, że dobre nogi to podstawa w dzisiejszej hodowli bydła mlecznego. Mówiąc o mleku, nie możemy pominąć budowy wymienia. Zawieszenie tylne zostało ocenione maksymalnie, przednie także wykracza poza średnią w ocenie punktowej. Idealny rozstaw strzyków pozwala na szybkie i bezproblemowe oddawanie mleka. Łaciata powiększyła listę krów z oceną doskonałą, wniosła do gospodarstwa pozytywne aspiracje związane z doskonaleniem exterieru utrzymywanych zwierząt. Właściciele gospodarstwa wiedzą, że doskonała budowa i dobre geny, połączone z profesjonalnym żywieniem, w dobrych warunkach pozwolą na prowadzenie hodowli na wysokim poziomie.

 

Nadchodzące wydarzenia