Genotypy z EuroGenomics dla CGen

Podczas Walnego Zgromadzenia spółdzielni EuroGenomics, 20 października 2019 roku, jednomyślnie przegłosowano uznanie Centrum Genetycznego PFHBiPM za ośrodek obliczeniowy. Tym samym CGen uzyskało możliwość wykorzystywania blisko 38 tysięcy genotypów współdzielonych w ramach wspólnej populacji referencyjnej. Będą one mogły być wykorzystywane m.in. do opracowywania i obliczania genomowych wartości hodowlanych oraz kontroli pochodzenia. To niewątpliwie uznanie dla CGen i trudne do przecenienia zwiększenie możliwości tej naukowej placówki, powołanej, by służyć hodowcom i producentom mleka oraz organizacjom hodowlanym. sm

Nadchodzące wydarzenia