IX Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego

W ostatni weekend maja, w trakcie targów rolniczych organizowanych przez LODR Kalsk, oddział w Lubniewicach, Polska Federacja i Lubuski Związek Hodowców Bydła zorganizowały IX Lubuską Wystawę w Gliśnie.

tekst i zdjęcia: Stanisław Gąsiorowski

Zaprezentowano, ze względów organizacyjnych, tylko jałowice w dwóch kategoriach wiekowych: 14–16 miesięcy rasy PHF HO – 7 sztuk, i usunąć cielne rasy PHF HO – 11 sztuk. Jałowice wystawiło ośmiu hodowców z woj. lubuskiego. Komisja w składzie sędzia Marek Karwacki z Polskiej Federacji i Stanisław Gąsiorowski, jako reprezentant Lubuskiego Związku, musiała dokonać jak zwykle trudnego wyboru najpiękniejszego zwierzęcia wystawy. Wszystkie jałowice były doskonale przygotowane zarówno pod względem kondycji, jak i pielęgnacji (usługi pielęgnacyjne świadczyli pracownicy Polskiej Federacji). Po rozważeniu wszystkich aspektów dokonano ostatecznych wyborów. Superczempionem wystawy została usunąć Pina 1 z HZZ „Osowa Sień” spółka z o.o. Tytuł czempiona przyznano Fregacie 33 z PRP „Smogóry” spółka z o.o. w Smogórach. Dwa wiceczempionaty przypadły jałowicom: Pyza 16 z PRP „Skioldpasz” Radoszyn, Ferma Lubinicko, i Gozba 1 z HZZ „Osowa Sień” spółka z o.o.

Tradycyjnie wraz z wystawą odbył się konkurs cieliczek, organizowany pod patronatem WCHiRZ w Poznaniu zs. w Tulcach. Zaprezentowano siedem sztuk, oprowadzanych przez najmłodszych, przy pomocy ich rodziców lub dziadków. Komisja w składzie Marek Karwacki i Aldona Augustyniak za najlepszą w całej stawce uznała cieliczkę Osa 11 po buhaju Danko Star, którą oprowadzał Allan. Cieliczka pochodzi z hodowli PRP „Skioldpasz” Radoszyn, Ferma Lubinicko.

Były liczne nagrody, ufundowane m.in. przez PFHBiPM Region Oceny w Poznaniu. Wszyscy hodowcy uczestniczący w wystawie otrzymali piękne dyplomy i liczne puchary, ufundowane przez władze państwowe, samorządowe i organizacje pracujące na rzecz rolnictwa. Była także nagroda rzeczowa PFHBiPM Region Oceny w Poznaniu w postaci bonu na usługi, przeznaczona dla hodowcy superczempiona. 

Jałowica Pina 1 – ojciec: Jonas; matka: Pina; maksymalna wydajność matki (w 305-dniowej laktacji): 10 364 kg mleka, 4,27% tł., 3,52% błk.;
hodowca: HZZ „Osowa Sień” sp. z o.o., Osowa Sień

Nadchodzące wydarzenia