Kto jest Prezesem na Podlasiu?

W mediach społecznościowych toczy się dyskusja kto aktualnie jest prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przypominamy Sąd wstrzymał wykonanie uchwał w sprawie odwołania Prezesa Stanisława Żochowskiego i powołania na to stanowisko Pana Tomasza Cieślika. Związek złożył zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia i twierdzi, że jest ono nieprawomocne, a zatem Prezesem jest Tomasz Cieślik.  O zdanie zapytaliśmy adwokata dr Michała Klimaszewskiego.

Szanowny Panie Redaktorze, sprawa jest stosunkowo prosta dla prawników. Powszechnie wszyscy myślimy, że wniesienie odwołania, zażalenia czy apelacji zawiesza skutek prawny rozstrzygnięcia. Ale nie jest tak w przypadku postępowania zabezpieczającego. Kwestie te reguluje art. 396 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym „Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia”. Innymi słowy postanowienie, w którym Sąd Okręgowy w Białymstoku, wstrzymał wykonanie uchwał o odwołaniu Prezesa Stanisława Żochowskiego i powołaniu nowego prezesa jest skuteczne i podlega wykonaniu niezależnie od wniesionego zażalenia. Sytuacja ta zmieni się dopiero wtedy, gdy Sąd Okręgowy wstrzyma wykonanie swojego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do czasu rozpatrzenia zażalenia albo merytorycznie na rozprawie podejmie rozstrzygnięcie o ważności podjętych przez zarząd uchwał.

Odpowiadając zatem na pytanie Pana Redaktora kto zgodnie z prawem jest dzisiaj Prezesem PZHBiPM odpowiadam: Pan Stanisław Żochowski. Jeżeli ktoś nie chce tego uszanować to po prostu łamie prawo.

Nadchodzące wydarzenia