Mlekpol Forum 2023

W czwartek 27 kwietnia w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku odbyło się Mlekpol Forum 2023, wydarzenie połączone z galą 40-lecia działalności i benefisem byłego Zarządu firmy. Wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele branży mleczarskiej i spożywczej, ale również politycy, samorządowcy oraz kontrahenci i partnerzy handlowi Mlekpolu z Polski i z zagranicy. 

tekst: Joanna Matyskieła-Walewska

Mlekpol Forum 2023 rozpoczęło się od konferencji biznesowej, podczas której obecny Zarząd zaprezentował najważniejsze dokonania Spółdzielni na przestrzeni czterdziestu lat jej istnienia oraz plany na najbliższą przyszłość. 

Wystąpienie prezesa Zarządu Tadeusza Mroczkowskiego dotyczyło przede wszystkim powiększania bazy surowcowej, a także rozwoju gospodarstw należących do dostawców mleka, które dokonywały się i dokonują między innymi dzięki polityce Spółdzielni. Następnie prelekcje wygłosili wiceprezesi Zarządu SM Mlekpol. Zbigniew Groszyk opowiadał o ekoinwestycjach i energetyce, Małgorzata Cebelińska pochyliła się nad trendami konsumenckimi i marketingiem flagowych marek Spółdzielni, a Paweł Pasternak położył nacisk na zagadnienia związane zwłaszcza z innowacyjnymi środkami finansowania działalności Mlekpolu.  

Na temat znaczenia i roli Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie w procesie tworzenia nowych produktów nabiałowych opowiedział jego prezes – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski. Gościnny wykład na temat sztucznej inteligencji wygłosił natomiast dr Maciej Kawecki, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

40 lat rozwoju

Wieczorem, w trakcie uroczystej gali, odbył się benefis byłego Zarządu SM Mlekpol – na czele z prezesem Edmundem Borawskim. Jako pretekst do wspomnień z gośćmi specjalnymi: przewodniczącym Rady Naukowej IIPM, prof. Zygmuntem Zanderem, przewodniczącym RN Mlekpolu w latach 1997–2006 Janem Filipkowskim, prezesem Zarządu SOT Andrzejem Ramotowskim i prezesem PGI Edwardem Kołkiem posłużyły przygotowane specjalnie na tę okazję kroniki filmowe opowiadające o poszczególnych dekadach funkcjonowania Spółdzielni. Dzięki nim przypomniano między innymi początki OSM w Grajewie, przebieg i rezultaty działań konsolidacyjnych firmy, wykreowanie popularnych marek (Łaciate, Milko, Mazurski Smak) czy wreszcie polski rekord skupu mleka, który wyniósł ponad 2 mld litrów i ustanowiony został przez Mlekpol w 2021 roku.

W trakcie gali uhonorowano dorobek Edmunda Borawskiego zasiadającego, przez czterdzieści lat, na stanowisku prezesa Zarządu SM Mlekpol, a także Sławomira Olszewskiego (wiceprezesa w latach 1985–2022) i Józefa Wysockiego (członka Zarządu w latach 1990–2020). Podkreślono, że Mlekpol zdobył pozycję lidera w branży mleczarskiej dzięki wspólnej pracy wszystkich osób tworzących Spółdzielnię, a także dzięki skutecznemu zarządzaniu.

Mlekpol swoją obecną pozycję zawdzięcza wysiłkom tysięcy producentów mleka, pracowników poszczególnych zakładów produkcyjnych, członków Rad Nadzorczych i Zarządu, którzy od początku istnienia Spółdzielni realizowali strategię opartą na zrównoważonym rozwoju, innowacjach, najnowocześniejszych technologiach i sprawnym marketingu. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i wierze w sukces produkty Mlekpolu są dobrze znane nie tylko w każdym polskim domu, ale goszczą też na stołach w ponad stu państwach świata. Cieszę się, że podczas Mlekpol Forum 2023 mieliśmy okazję podsumować ten czas i nakreślić kierunki rozwoju na przyszłość – mówi Tadeusz Mroczkowski, prezes Zarządu SM Mlekpol. 

Mlekpol dziś

Obecnie SM Mlekpol to 14 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładów przetwórczych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółdzielnię tworzy ponad 8400 producentów, którzy dostarczają średnio 5,5 mln l mleka dziennie. 

Mlekpol oferuje szeroką gamę produktów mleczarskich, w Polsce i na świecie znanych pod markami, takimi jak: Łaciate, Milko, Białe, Rolmlecz, Mazurski Smak czy Maślanka Mrągowska. Blisko 30% produkcji Spółdzielni trafia na eksport do ponad stu krajów na całym świecie. W 2021 roku otrzymał z rąk Andrzeja Dudy Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Narodowy Sukces”.

Nadchodzące wydarzenia