Kujawy i Pomorze mlekiem płynące

Mleczne Laury to ważne wydarzenie w świecie hodowlanym. Podczas tegorocznych uroczystości zostali uhonorowani hodowcy i producenci mleka, których stada uzyskały w 2021 roku najlepsze wydajności mleczne. Trzeba przyznać, że w województwie kujawsko-pomorskim na deficyt mleka narzekać nie można, a utrzymywane w tym regionie krowy doją się jak przysłowiowe złoto.

tekst: Mateusz Uciński, zdjęcia: PFHBiPM

Lista nagrodzonych hodowców: mlecznagala.pl/mleczne-laury/

Na Kujawach i Pomorzu uroczystość Mlecznych Laurów odbyła się 6 kwietnia. Tym razem najlepsi hodowcy z terenu całego województwa gościli w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W tym podniosłym wydarzeniu oprócz głównych bohaterów spotkania, czyli nagrodzonych hodowców, udział wzięli także prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Północ Janusz Nalewalski, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotr Doligalski, senator RP Ryszard Bober, z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Paweł Skonieczek, z-ca dyrektora Oddziału Terenowego ARiMR w Toruniu Karol Będkowski, z-ca dyrektora KOWR w Minikowie Lidia Lewandowska, dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej Małgorzata Grabowicz, dyrektor handlowy SHiUZ sp. z o.o w Bydgoszczy Piotr Augustyniak oraz dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Bydgoszczy Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” Tomasz Gryczewski.

Podczas uroczystości, w której wzięło udział blisko 150 osób, nagrodzono pucharami hodowców z najwyższymi wydajnościami mlecznymi w utrzymywanych stadach. Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach obór sklasyfikowanych pod względem liczby sztuk w stadzie.

W bierzącym roku po raz pierwszy honorujemy hodowców, którzy uzyskali najwyższą wydajność w zakresie suchej masy – suma kilogramów tłuszczu i białka. Wyróżniono również pana Witolda Rutę z miejscowości Książki za najwyższy poziom suchej masy w produkowanym mleku, a także pana Ryszarda Bobera prowadzącego gospodarstwo w Jabłonowie-Zamku za stado o najwyższym Indeksie Ekonomicznym.

Trzeba podkreślić, że w ubiegłym roku aż 66 krów z rejonu województwa kujawsko-pomorskiego przekroczyło granicę 100 tys. kg wyprodukowanego mleka! Właściciele tych wspaniałych zwierząt także zostali docenieni i uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. 


Nadchodzące wydarzenia