Mleczna Gala już po raz ósmy – relacja

21 czerwca w Warszawie odbyła się kolejna edycja Mlecznej Gali, wydarzenia mającego na celu uhonorowanie najlepszych hodowców bydła mlecznego w Polsce. Jest ono organizowane od 2014 roku i przez te wszystkie lata ugruntowało swoją pozycję, stając się jednym z najważniejszych eventów w branży rolniczej.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Na wstępie należy z mocą podkreślić, że Mleczna Gala to również działanie ukierunkowane na promocję polskiego rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka, a także możliwość poznania wszelkiego typu rozwiązań hodowlanych. Tegoroczna impreza po dwuletniej przerwie, wywołanej obostrzeniami pandemicznymi, zapoczątkowała powrót do spotkań stacjonarnych. W 2021 roku swoistą namiastką tego cyklicznego wydarzenia była transmitowana w internecie E-Gala, która, mimo że udała się fantastycznie i wzbudziła spore zainteresowanie, to nie była w stanie zapewnić takiej satysfakcji i ładunku emocji, jakie niesie poczucie wspólnoty i dzielenia się radością z sukcesu. Honorowy patronat nad Mleczną Galą 2022 objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poprowadziła ją, znana z programu „Rolnik szuka żony”, dziennikarka i prezenterka Marta Manowska.

Gośćmi specjalnymi na Mlecznej Gali 2022 byli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski, prezydent Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego Josef Kucera oraz przedstawiciel jednego z czeskich związków hodowców bydła Jan Berka.

Gości powitał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik

Władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentowali prezydenci: Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, dyrektorzy: Stanisław Kautz, Mieczysław Klupczyński, Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska i Elżbieta Matuszewska, a także dyrektorzy regionalni: Adam Kamiński, Janusz Nalewalski, Michał Rodak i Mariusz Chrobot. Na sali nie zabrakło przedstawicieli państwowych agencji płatniczych, zakładów mleczarskich, krajowych spółek inseminacyjnych, a także reprezentantów szkolnictwa wyższego, instytutów naukowych i jednostek badawczych.

Wiceminister Lech Kołakowski pogratulował hodowcom doskonałych wyników osiągniętych w 2021 roku

Obchody Mlecznej Gali 2022 rozpoczęło przemówienie prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika, który powitał gości i podkreślił, jak ważna jest praca rodzimych hodowców bydła mlecznego.
– Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ciężki okres jest za nami i jak wiele trudu i wyrzeczeń kosztowało hodowców bydła mlecznego utrzymanie produkcji na tak wysokim poziomie – zaakcentował prezydent. – Jednak mimo tak wielu przeciwności dokonaliście tego, Drodzy Państwo, i należą się Wam za to szczególne wyrazy uznania. Wasze wyniki i dokonania są dowodem na to, że polscy producenci mleka są siłą, z którą trzeba liczyć się zarówno na europejskich, jak i na światowych rynkach. Państwa wytrwałość w dążeniu do celu, wsparta wiedzą, praktyką i ogromną pracowitością, stanowi gwarancję tego, że Polska na długo pozostanie liderem w produkcji białego surowca. Będąc przedstawicielem PFHBiPM, organizacji mającej na celu wspieranie całego środowiska hodowlanego w Polsce, mam głęboką nadzieję, że w godzinie próby nie zawiedliśmy Państwa zaufania. Pragnę zapewnić, że nie ustaniemy w działaniach mających usprawniać Państwa pracę i prowadzić do wymiernego sukcesu na mleczarskim rynku.

Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej
Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła rasy simentalskiej

Pochwał nie żałował także wiceminister Lech Kołakowski, który jako następny stanął za mównicą.
– Wasze osiągnięcia są doskonałym przykładem zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w hodowli bydła mlecznego w Polsce, i wyniki te są doskonałą promocją rodzimego rolnictwa za granicami kraju – podkreślił polityk. – Sukces ten wynika z Państwa wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz ciężkiej codziennej pracy, za którą chciałbym Państwu bardzo podziękować.

Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła rasy polskiej czerwonej
Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła rasy jersey

Podczas imprezy za wybitne osiągnięcia w 2021 roku uhonorowanych zostało 71 hodowców z terenu całego kraju. Zwycięzcy w 18 kategoriach wydajnościowych i hodowlanych otrzymali nagrody w postaci Kryształowej Kanki lub pucharu z motywem podwójnej helisy DNA oraz nowoczesne kolczykownice do elektronicznych i wizualnych kolczyków dla bydła. Oprócz tego na finalistów czekał voucher na darmową usługę genotypowania pięciu samic w Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie, a także nowość – tablica oborowa, będąca prestiżowym znakiem wysokiej renomy gospodarstwa, wskazującym, że zachowane są w nim najwyższe standardy jakościowe w produkcji zwierzęcej, a prezentujący ją na swoim budynku hodowca jest liderem w branży.

Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła rasy montbeliarde
Hodowcy z najwyższą wydajnością mleczną w oborach bydła ras rodzimych: białogrzbietej, polskiej czerwono‑białej i polskiej czarno-białej

W trakcie tegorocznej edycji Mlecznej Gali przyznane zostały także wyróżnienia w dwóch zupełnie nowych kategoriach. Pierwsze z nich dotyczyło stada z najwyższą w kraju wydajnością sumy kilogramów tłuszczu i białka. Jest to parametr produkcyjny, który obok wydajności nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim. Nagroda ta trafiła do Macieja Pohla z Krotoszyna, który uzyskał najwyższą w kraju, bo wynoszącą aż 1220 kg przeciętnie od krowy, wydajność sumy tłuszczu i białka. Kolejnym nowym wyróżnieniem była nagroda dla hodowcy za krowę rekordzistkę, od której uzyskano wydajność życiową ponad 100 tys. kg mleka, co odzwierciedla dbałość hodowcy o długowieczność z ponadprzeciętną produkcję mleczną. Otrzymał ją Zdzisław Sokołowski z miejscowości Chojane-Pawłowięta, utrzymujący w swoim gospodarstwie w 2021 roku 18-letnią krowę rekordzistkę z blisko 165 tys. kg mleka wydajności życiowej.

Laureaci nagród specjalnych Mlecznej Gali 2022: Zdzisław Sokołowski – za krowę rekordzistkę, od której uzyskał wydajność życiową ponad 100 tys. kg mleka, i Maciej Pohl – za stado z najwyższą w kraju wydajnością sumy kilogramów tłuszczu i białka
Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 3 do 20 szt. krów

Należy także wspomnieć o nagrodzie specjalnej – Promujemy Polską Genetykę, która podczas tegorocznej gali trafiła do Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku. Przyznana została za ogromny wkład w rozwój genotypowania bydła rasy polskiej czerwonej oraz za promowanie tejże usługi w środowisku hodowlanym.

Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 20 do 50 szt. krów
Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 50 do 150 szt. krów

W trakcie wydarzenia wręczono doktorowi Markowi Karwackiemu – członkowi kolegium dyrektorskiego PFHBiPM, praktykowi z ogromną wiedzą i ponad 40-letnim doświadczeniem, wielce cenionemu w środowisku hodowlanym – odznaczenie państwowe: Medal Złoty za Długoletnią Służbę, przyznawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 150 do 300 szt. krów
Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 300 do 500 szt. krów

Podczas uroczystości dokonano także odznaczenia 11 osób Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM. Wyróżniane są nią wyjątkowe osobowości, ludzie, którzy osiągają sukcesy na polach swojej działalności, budują i promują pozytywny wizerunek polskiego hodowcy bydła, a także angażują się w działania wspierające polskiego rolnika. Wyróżnienie to otrzymali z rąk prezydenta PFHBiPM: Alina Kaczała-Szymczak, Danuta Minta, Maciej Baurycza, prof. Andrzej Borusiewicz z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Józef Dworakowski, Jakub Gorączka, Jacek Kalak, Andrzej Mórawski, Zdzisław Otwiastka, Tadeusz Stelęgowski oraz Bronisław Mydlarz.

Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie od 500 do 1000 szt. krów
Zwycięzcy w kategorii: najlepsza wydajność w stadach liczących przeciętnie powyżej 1000 szt. krów

Mleczna Gala 2022 była także okazją, aby podkreślić współpracę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z rodzimym sektorem mleczarskim, której celem jest praca dla dobra polskich hodowców, zapewnienie im jak najlepszych warunków do produkcji wysokiej jakości mleka, a także przekazywanie wiedzy i wskazówek przydatnych w codziennej pracy. Taka wymiana informacji, wzajemne uczenie się od siebie, współdziałanie przy rozwiązywaniu określonych problemów służy wszystkim, zarówno współpracującym organizacjom, jak i całej mleczarskiej branży. Z tej okazji dla przedstawicieli zakładów mleczarskich przygotowano pamiątkowe dyplomy, będące podziękowaniem za zaangażowanie i wsparcie. Odebrali je reprezentanci mleczarni OSM Łowicz, SM Spomlek, OSM Sierpc, SM Mlekovita, OSM Giżycko i Hochland Polska.

Zwycięzcy w kategorii pokrój – za krowy z najwyższą oceną doskonałą przyznaną za typ i budowę
Zwycięzcy w kategorii genetyka – za największą liczbę jałówek rasy HF odmiany czarno-białej z indeksem genomowym w rankingach top 100 w sektorach prywatnym i publicznym

Ostatnim, bardzo miłym punktem warszawskiej imprezy było zaakcentowanie jubileuszu 15-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła pod egidą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przez ten okres usługa ta stała się niezbędnym narzędziem ułatwiającym prowadzenie nowoczesnego i – co najważniejsze – rentownego gospodarstwa mlecznego. Z tej okazji na wszystkich gości czekał tort, który serwowano w charakterze deseru po uroczystym obiedzie.

Zwycięzcy w kategorii genetyka – za największą liczbę krów rasy HF odmiany czarno-białej z indeksem genomowym w rankingach top 100 w sektorach prywatnym i publicznym
Zwycięzcy w kategorii genetyka – za największą liczbę krów rasy HF odmiany czarno-białej z indeksem konwencjonalnym w rankingach top 100 w sektorach prywatnym i publicznym
Zwycięzcy w kategorii genetyka – za największą liczbę samic rasy HF odmiany czarno-białej w rankingach top 100
Zwycięzcy w kategorii genetyka – za największą liczbę samic rasy simentalskiej w rankingach top 100
Podczas uroczystości przedstawicielom mleczarni aktywnie współpracującym z PFHBiPM wręczono dyplomy uznania
Laureat specjalnego wyróżnienia „Promujemy Polską Genetykę” – Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku
Podczas Mlecznej Gali 2022 zostały wręczone Złote Honorowe Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
W trakcie uroczystości doktorowi Markowi Karwackiemu, członkowi kolegium dyrektorskiego PFHBiPM, wręczono Medal Złoty za Długoletnią Służbę – odznaczenie państwowe, przyznawane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
Tegoroczna Mleczna Gala była okazją do świętowania jubileuszu 15-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła pod skrzydłami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć tortu!

Mleczna Gala 2022 wzbudziła bardzo wiele pozytywnych emocji i niewątpliwie była wydarzeniem wyczekiwanym przez całe środowisko hodowlane, spragnione możliwości spotkania w tak dużym gronie i widzące w tej imprezie znak powrotu do normalności po latach pandemicznych obostrzeń. Nasza redakcja serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym laureatom. Mamy szczerą nadzieję, że w kolejnych latach już nic nie zakłóci tych, jakże ważnych i świadczących o sile polskiego rolnictwa, uroczystości. 

Poniżej tabele wyników

Nadchodzące wydarzenia