Paula 575-2 – doskonała krowa z Cieszymowa

tekst: Anna Siekierska, zdjęcie: Photo Team

Zdecydowana większość właścicieli stad krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej za główny cel ich utrzymywania przyjmuje produkcję dużej ilości mleka dobrej jakości. I choć filozofia hodowli bydła tej rasy ostatnio się zmienia, gdyż hodowcy uważają, że trzeba zadbać również o dobre zdrowie i długowieczność krów, nadal walka o wysokie wydajności jest priorytetem w tych stadach. W Polsce dokonał się w ostatnich latach duży postęp w tej dziedzinie, będący wynikiem poprawy warunków środowiskowych – utrzymania krów i zmian w żywieniu. W parze z tym idzie doskonalenie genetyczne bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Wydawać się może, że możliwości tej rasy w dziedzinie produkcji mleka są prawie nieograniczone. Jednak wszyscy – praktycy i naukowcy – podkreślają, że wykorzystanie potencjału genetycznego tej rasy polega głównie na odpowiednim przygotowaniu bazy paszowej i pokryciu potrzeb żywieniowych. Choć krowy tej rasy są tak genetycznie „zaprogramowane”, że potrafią przez jakiś okres doić na tym samym wysokim poziomie, nawet gdy w dawce żywieniowej występują niedobory, to jednak w krótkim czasie odbija się to na funkcjonowaniu ich organizmów.

Jedne z pierwszych objawów dysfunkcji można zauważyć w dziedzinie rozrodu. To dlatego się mówi, że wysoka wydajność jest negatywnie skorelowana z rozrodem krów, choć naukowcy temu zaprzeczają, gdyż udowodniono, że dobrze zarządzane fermy mogą osiągać jednocześnie wysoką produkcję mleka i dobre wskaźniki rozrodu. Tak więc hodowcy, których krowy osiągają rekordowe wyniki w wydajnościach laktacyjnych, z reguły mają dużą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu stadem i żywieniu bydła HF.

Biorąc pod uwagę wysoką wydajność w kontekście rozrodu, hodowcy prezentują różne podejścia. Jedni są zwolennikami jak najdłuższego dojenia krów, zwłaszcza gdy krzywa laktacji krowy ma dużą wytrwałość, godząc się z uzyskaniem dwóch cieląt w ciągu trzech lat, ale korzystają na tym, że mniejsza liczba porodów stwarza mniej problemów w okresie zasuszenia i okołoporodowym oraz przy wchodzeniu w nową laktację, a w pozyskaniu jałówek do remontu przychodzi im w sukurs stosowanie nasienia seksowanego. Z drugiej strony są zwolennicy poglądu, aby każda krowa rodziła jedno cielę w roku, umiejętnie łącząc osiąganie wysokiej wydajności z dobrze funkcjonującym rozrodem. Przyglądając się wynikom poszczególnych krów, składających się na rezultaty całego stada, jednego z większych w Polsce (liczącego 1275 sztuk), uznać należy, że taką właśnie strategię działania przyjęto w firmie Fortune sp. z o.o. w Cieszymowie (woj. pomorskie).

W tym właśnie stadzie 17 listopada 2015 r. urodziła się krowa Paula 575-2 PL005359800592. Paula w styczniu 2018 r., w wieku 26 miesięcy, urodziła pierwsze cielę – jałówkę. W swojej pierwiastkowej laktacji wyprodukowała ponad 10 tys. kg mleka, podobnie jak jej matka. Dziś w jej ślady idzie córka i wygląda na to, że po ośmiu miesiącach produkcji młoda Paula zamknie pierwszą laktację także wynikiem pięciocyfrowym. Drugie wycielenie Pauli 575-2 nastąpiło niemal równo rok po poprzednim.

Wczesną wiosną 2019 r. hodowca zwrócił uwagę na jej pokrój. Ze stada na pierwszy rzut oka wyróżniały ją imponująca rama ciała i prawidłowo zbudowany szeroki zad. Prawie równolegle ustawione względem siebie tylne nogi tworzyły wystarczającą przestrzeń dla ponadprzeciętnie szerokiego wymienia, wysoko zawieszonego z tyłu, dobrze przytwierdzonego z przodu do powłok brzusznych, z mocnym i wyraźnie zaznaczonym więzadłem środkowym. Całości wrażenia dopełniał wyrazisty charakter mleczny. Paula 575-2 otrzymała doskonałą ocenę ogólną EX = 91 pkt, w tym za ramę ciała – 93 pkt, za siłę mleczności – 92 pkt, za nogi i racice – 92 pkt i za wymię – 89 pkt.

W maju 2019 r. reprezentowała Fortune sp. z o.o. na Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, gdzie zdobyła złoty medal za pierwszą lokatę. Pod koniec września tegoż roku była bezkonkurencyjna na Regionalnej Wystawie w Bolesławowie. Na tej pomorskiej wystawie została nagrodzona tytułem czempiona oraz uzyskała miano najpiękniejszej krowy – superczempiona wystawy.

Nadchodzące wydarzenia