Piękność z Rębiszewa

Tekst: Tomasz Kostro

Podlasie słynie z produkcji mleka, jest regionem który wytwarza najwięcej tego białego surowca w Polsce. Stabilny rynek zbytu pozwala okolicznym gospodarstwom na rozwój, a znajdujące się tutaj największe zakłady przetwórstwa mleczarskiego motywują do produkcji dobrej jakości i dużej ilości mleka.

Jedno z takich gospodarstw prowadzą państwo Anna i Paweł Kuleszowie z miejscowości Rębiszewo-Zegadły. Pan Paweł przejął go po rodzicach 3 lata temu. Od razu podjął decyzję o powiększeniu stada i budowie nowej obory na 120 krów dojnych. Obecnie w oborze znajduje się 100 krów i 80 sztuk młodzieży. Od wielu lat są tu prowadzone ocena wartości użytkowej bydła, selekcja stada i program hodowlany. Systematyczna praca przynosi efekty. Wydajność w stadzie za 2017 rok wyniosła 10 783 kg mleka o parametrach 3,99% tłuszczu i 3,40% białka.

Hodowca korzysta ze wszystkich usług proponowanych przez PFHBiPM. Prowadzi ocenę mleka, która dostarcza niezbędnych informacji, zawartych w raportach RW-1 i RW-2. Od kilku lat gospodarstwo uczestniczy w genotypowaniu jałówek. Ocena pokroju, która odbywa się 2 razy do roku, jest podstawą do wykorzystania programu DoKo służącego do doboru odpowiednich osobników dla materiału żeńskiego, ze wskazaniem na ocenę typu budowy. Usługa prowadzona jest przy współpracy ze SHiUZ w Bydgoszczy, oddział w Piątnicy.

Osiągnięciem takiego doboru jest krowa BLESS 6 o nr. PL-005409226686, urodzona 23.03.2014 roku. Jej ojcem jest znany SUDAN, buhaj przekazujący potomstwu i mleko, i pokrój. W dalszym rodowodzie – JAMMER, BEACON i SHOTTLE. Tych buhajów nie trzeba przedstawiać, a efekty są widoczne gołym okiem. Wydajność krowy w pierwszej laktacji wyniosła 9732 kg mleka o wysokich parametrach: 4,29% tłuszczu i 3,50% białka. Obecnie jest w drugiej laktacji. Po 200 dniach doju ma 8300 kg mleka, czyli na koniec laktacji przekroczy 10 000 kg. Jako pierwiastka została oceniona bardzo dobrze. Po drugim wycieleniu, jako nieliczna na Podlasiu, wskoczyła na listę EXCELLENT. Na ocenę doskonałą złożyła się następująca punktacja: rama ciała – 90 pkt, siła mleczności – 90 pkt, nogi i racice – 89 pkt, wymię – 90 pkt. Szczególną uwagę należy zwrócić na charakter mleczny, długość i rozpiętość żeber, które świadczą o jej sile mleczności. Mocnym punktem BLESS 6 jest szerokie wymię, bardzo dobrze związane z powłokami brzusznymi, i mocne więzadło środkowe. W stadzie krowa wyróżnia się wysokością w krzyżu i głębokością tułowia. Wszystkie te doskonałe cechy rokują pozytywnie na przyszłe użytkowanie. Jedynym, małym mankamentem dla właściciela zwierzęcia jest jego nieobecność na Regionalnych Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, gdyż wycielenia przypadają w czasie trwania wystawy. Pan Paweł, podobnie jak wcześniej jego ojciec Wiesław Kulesza, co roku uczestniczy w tych wystawach i osiąga sukcesy w postaci czempionów i wiceczempionów.

BLLESS 6 jako jałówka została poddana ocenie genomowej. Osiągnęła wysoki wynik gPF i została zakwalifikowana jako matka buhajów. Buhajek z drugiego wycielenia czeka na wycenę genomową. Mamy nadzieję że syn BLESS 6 będzie godnie reprezentował matkę i przekaże swojemu potomstwu cechy produkcyjne i funkcjonalne.

Nadchodzące wydarzenia