Pod jednym sztandarem

Uroczystość poświęcenia sztandaru to dla każdej organizacji wyjątkowy dzień. Dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przypadł on 8 listopada, czyli na trzy dni przed obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tekst: Mateusz Uciński, Radosław Iwański; Zdjęcia: Mateusz Uciński, Ryszard Lesiakowski, Remigiusz Dettlaff

8 listopada br. w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz PFHBiPM, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelarii Prezydenta RP, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, organizacji naukowych oraz dyrekcja i pracownicy Federacji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Nabożeństwo zgromadziło hodowców bydła i producentów mleka z całego kraju

Nabożeństwo rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych reprezentujących związki hodowców: Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Łódzki, Kujawsko-Pomorski, Świętokrzyski, Małopolski, Pomorski, NSZZ „Solidarność”, Gminne Koło w Borku, Rejonowe Koło w Krotoszynie, Gminne Koło w Ostrowie / Ostrzeszowie oraz Gminne Koło w Pogorzeli

Świątynia Opatrzności Bożej, w której hodowcy poświęcili swój sztandar, jest darem narodu polskiego. Została zaprojektowana na rzucie kwadratu, w który wpisano krzyż grecki (równoramienny) i rotundę (koło) nawy głównej. Nawę główną wytyczają filary ustawione po okręgu i zbiegające się w kopule. Układ pionowych filarów, rytm okien w tamburze rotundy i płaszczu kopuły są konsekwentnymi elementami wyrazu symbolizującymi promienie Bożej Opatrzności.

Mszę świętą odprawił kustosz Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz, któremu towarzyszyli ks. Jan Mikołaj Rokosz ze zgromadzenia księży Marianów w Górze Kalwarii oraz o. Sylwester Skiba z Zakonu Ojców Cystersów w Szczyrzycu.

Podczas nabożeństwa został odczytany fragment z Listu św. Pawła do Filipian. Ksiądz Aleksandrowicz w homilii zaznaczył, jak ważne jest wzajemne wsparcie i współpraca między ludźmi, dzięki której można wiele zbudować

Poświęcenie sztandaru. Prezydenci PFHBiPM – Leszek Hądzlik, Krzysztof Banach i Sylwester Mierzejewski
– przekazują Go pocztowi sztandarowemu w składzie: Bogusław Ciupiński – chorąży, oraz Łukasz Majkowski i Maciej Pohl – asysta

Płat sztandaru Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100×100 cm. Na awersie widnieje wizerunek orła białego na tarczy herbowej w kolorze karmazynu polskiego, w złotej bordiurze (ustalonej dla godła Polski) na biało-czerwonym tle. Nad godłem, na linii okręgu, widnieje napis Rzeczpospolita Polska, a w narożnikach awersu daty: 1918 – rok odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz 2018 – sto lat po tym wydarzeniu czyli rok bieżący

Rewers sztandaru stanowi haftowany złotą nicią na zielonym tle kontur Polski, w którym znajduje się emblemat PFHBiPM, a wokół niego, na linii okręgu widnieje nazwa organizacji. W narożnikach rewersu znajdują się dwie daty: 1995 – rok utworzenia Federacji, i 2018 – rok poświęcenia sztandaru

Uroczyste przybijanie symbolicznych gwoździ do drzewca sztandaru, w którym udział wzięli m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Serafin, prezydenci PFHBiPM, dyrektor Biura Federacji Stanisław Kautz oraz przedstawiciele wszystkich regionalnych i rasowych związków hodowców bydła i producentów mleka. W imieniu pracowników gwóźdź wbiła Halina Kapuścińska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” działającego w PFHBiPM

Hodowcy, w podziękowaniu za dobre słowa płynące z ust kustosza Świątyni Opatrzności Bożej, złożyli na jego ręce dary: kosz z chlebem i produktami mlecznymi oras symbole eucharystyczne: opłatki, wino i wodę

Uroczystość zakończył występ chóru Voci Diversi wykonującego pieśni patriotyczne i religijne

Nadchodzące wydarzenia