Pod skrzydłami ICAR w Pradze

W dniach 19–22 czerwca br. w czeskiej Pradze odbyły się obrady Międzynarodowego Komitetu ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt ICAR. W tegorocznym Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyli przedstawiciele PFHBiPM oraz inni zaproszeni – reprezentanci organizacji członkowskich z najodleglejszych zakątków świata.

Nasi delegaci wzięli udział w licznych panelach informacyjnych i warsztatach dyskusyjnych. To najlepszy sposób poznania nowych technologii i rozwiązań stosowanych w produkcji zwierzęcej, ale też bezpośredniej wymiany doświadczeń czy sondażu opinii nt. realizowanych obecnie prac badawczych. Co roku na międzynarodowym forum ICAR prezentowane są nowe koncepcje, inicjowane i testowane przez podmioty zrzeszone.

Podczas pobytu w Czechach szczególnie miłym dla naszej organizacji akcentem było bardzo ciepłe powitanie prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika. Jak podkreślał Josef Kuczera, organizator wydarzenia, takie uhonorowanie PFHBiPM to efekt dobrej i wyjątkowo efektywnej współpracy między naszymi organizacjami.

Na zakończenie pobytu delegacja polskich hodowców zwiedziła gospodarstwo w miejscowości Ostretin, w którym utrzymywanych jest 900 sztuk bydła rasy holsztyńskiej. Średnia wydajność stada, wg danych za lata 2017/2018, kształtuje się na poziomie 12 594 kg mleka, okres międzywycieleniowy wynosi 413 dni, a wiek pierwszego wycielenia – 756 dni.

Pobyt w Pradze na długo pozostanie w naszej pamięci. Teoria przeplatała się z praktyką, przyjemne z pożytecznym – czyli tak, jak to jest, gdy ICAR bierze swoich uczestników pod opiekuńcze skrzydła.  red

Nadchodzące wydarzenia