Polska żywność z paszportem

22 czerwca 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu Anną Gembicką, którego celem było omówienie zakresu działań informacyjno-promocyjnych dla pilotażowego projektu pod roboczą nazwą Paszportyzacja Polskiej Żywności, w tym produktów objętych pilotażem: mięsa wołowego, wieprzowego i ziemniaka. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka: sekretarz zarządu Dariusz Piątek i główny specjalista ds. funduszy promocji żywności Katarzyna Rabiak.

tekst: Mateusz Uciński, Katarzyna Rabiak

Żywność bez tajemnic, czyli pełna informacja dla konsumentów – to cel paszportyzacji polskiej żywności. Projekt ten ma wpisywać się w założenia strategii „Od pola do stołu” i wynika z unijnego rozporządzenia 178/2002, w którym pierwszy raz jest mowa o identyfikowalności, czyli śledzeniu produktu. Paszportyzacja polskiej żywności wpisuje się w ten światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim została poddana.

– System ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia coraz większych wymagań konsumenta co do informacji o jakości żywności – podkreśla Dariusz Piątek. – Szybsze i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i droga od producenta do konsumenta, zwiększą zaufanie do produktu finalnego. Zmniejszy się także podatność na błędy, oszustwa i korupcję. Przede wszystkim jednak funkcjonalny i intuicyjny system informatyczny przyczyni się do poprawy wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą, wzmocni ich markę i konkurencyjność. Dlatego PFHBiPM parafowała porozumienie o współpracy na rzecz realizacji oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach pilotażowego projektu pod roboczą nazwą Paszportyzacja Polskiej Żywności. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy MRiRW, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. GovTec, KOWR oraz innymi związkami branżowymi bezpośrednio związanymi z produktami, których dotyczyć będzie paszportyzacja. Rola PFHBiPM, jako organizacji posiadającej doświadczenie w funkcjonowaniu rynku wołowiny (członkowie Federacji oprócz mleka produkują również na rynek znaczną ilość mięsa wołowego), polega przede wszystkim na wsparciu projektu pod względem merytorycznym.

Konieczne będzie rozpowszechnianie informacji o projekcie w ramach działań informacyjno-promocyjnych, które ułatwią komunikację z producentami rolnymi, przemysłem przetwórczym oraz pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące porozumienia zawartego na rzecz realizacji oraz prowadzenia tych działań w ramach projektu, przeprowadzenia konkursu na jego nazwę oraz opracowania skutecznej strategii i kampanii informacyjno‑promocyjnej.

Liderem współpracy organizacji branżowych na rzecz realizacji i prowadzenia wspomnianych działań została Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych UPEMI jest organizacją branżową, uprawnioną do ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Na podstawie tej samej ustawy (art. 9 ust. 2 pkt 1) Polska Federacja Ziemniaka jest organizacją branżową uprawnioną do ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Celem marketingowym i komunikacyjnym projektu jest zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki, dzięki której możliwe będzie wypromowanie i umocnienie wizerunku grup produktowych objętych pilotażem (mięsa wołowego i wieprzowego oraz ziemniaka), a także poinformowanie jak największej liczby interesariuszy o budowanym w jego ramach systemie IT. 

Nadchodzące wydarzenia