Spadały ceny większości głównych produktów spożywczych

Spadały ceny większości głównych produktów spożywczych

Po dwunastu miesiącach kolejnych wzrostów indeks cen żywności FAO spadł w czerwcu br. o 2,5 procent  i odzwierciedla obniżkę cen olejów roślinnych, zbóż iw mniejszym stopniu cen mleka. Spadkowego trendu nie zrekompensowały ogólnie wyższe notowania mięsa i cukru.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od wielu lat monitoruje światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych. Służy do tego Indeks cen żywności FAO (FAO Food Price Index), będący miarą miesięcznych zmian cen żywności. Na jego wartość składa pięć podindeksów (wskaźników) cen następujących grup towarów, tj.: zbóż, oleju roślinnego, produktów mlecznych, mięsa i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) w czerwcu 2021 r. wynosił średnio 124,6 punktu., co oznacza spadek o 3,2 punktu (2,5 procent) w skali miesięcznej, ale nadal jest o 31,5 punktu (33,9 procent) wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Spadek w czerwcu br. jest pierwszą obniżką indeksu FFPI po dwunastu kolejnych miesięcznych wzrostach.

* Wskaźnik cen zbóż FAO w czerwcu br. wynosił średnio 129,4 punktu, i był o 3,5 punktu (2,6 procent) niższy niż w maju br., ale  jest nadal o 32,7 punktu (33,8 procent) powyżej wartości z czerwca 2020 roku. Międzynarodowe ceny kukurydzy spadły w czerwcu br. o 5 proc.,  jednak są o ponad 72 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ceny kukurydzy w Argentynie spadły wraz ze wzrostem dostaw z ostatnich zbiorów w wyniku wyższych niż wcześniej oczekiwano plonów. Pomimo szkód spowodowanych suszą, trwające zbiory wywierają również presję na obniżenie cen kukurydzy w Brazylii. W Stanach Zjednoczonych ceny kukurydzy spadły pod koniec miesiąca, ponieważ opady polepszyły warunki upraw na niektórych obszarach. Wśród innych zbóż gruboziarnistych, międzynarodowe ceny jęczmienia i sorgo również spadły w czerwcu br. o odpowiednio 2 proc. i 4,9 proc. W czerwcu br. nieznacznie spadły (o 0,8 proc.) międzynarodowe ceny pszenicy, ale pozostały powyżej ubiegłorocznych wartości o ponad 31 proc.

* Indeks cen olejów roślinnych FAO w czerwcu br. wynosił średnio 157,5 punktu i w ciągu miesiąca  spadł o 17,2 punktu (lub 9,8 procent), osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy. Znaczny spadek w porównaniu miesięcznym wynika głównie z niższych cen olejów palmowego, sojowego i słonecznikowego. Po wzrostach przez dwanaście kolejnych miesięcy, międzynarodowe notowania oleju palmowego spadły w czerwcu br., głównie pod wpływem spodziewanych sezonowych wzrostów produkcji w wiodących krajach produkujących oraz braku popytu importowego. Tymczasem przytłumiony światowy popyt importowy wywarł również presję na obniżenie cen oleju sojowego i słonecznikowego. W przypadku oleju sojowego na ceny dodatkowo wpłynęło mniejsze niż oczekiwano jego wykorzystanie przez producentów biodiesla w USA. Z kolei międzynarodowe notowania oleju rzepakowego oparły się ogólnej tendencji spadkowej cen oleju roślinnego, dzięki perspektywie odbudowy popytu w Unii Europejskiej.

* Indeks cen produktów mlecznych FAO w czerwcu r.  wynosił średnio 119,9 punktu, co oznacza spadek o 1,2 punktu (1,0 procent) w porównaniu do maja br., kończąc dwanaście miesięcy nieprzerwanych wzrostów. W odniesieniu do czerwca 2020 r. wartość tego indeksu była o 21,6 punktu (22,0 proc.) wyższa. W czerwcu br. spadły międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych w indeksie, przy czym największy spadek odnotowało masło, czemu sprzyjał szybki spadek światowego popytu importowego oraz niewielki wzrost zapasów, zwłaszcza w Europie. Ceny pełnego mleka w proszku (PMP) spadły z powodu mniejszych zakupów przez Chiny i mniejszego popytu na dostawy spot, podczas gdy globalne możliwości eksportowe pozostały na poziomie wystarczającym do zaspokojenia istniejących zamówień. Międzynarodowe notowania sera i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) również nieznacznie spadły ze względu na zmniejszony globalny popyt importowy przy nieco wyższych dostawach eksportowych z głównych regionów produkcyjnych.

* Wskaźnik cen mięsa FAO w czerwcu br. wynosił średnio 109,6 punktu, co oznacza wzrost o 2,2 punktu (2,1 procent) w stosunku do wartości w maju br. Wartość tego indeksu rośnie dziewiąty miesiąc z rzędu i plasując go o 15,6 procent powyżej wartości w maju 2020 r. W czerwcu br. notowania cen wszystkich rodzajów mięsa reprezentowanych w indeksie wzrosły, głównie dzięki silnemu światowemu popytowi importowemu, ponieważ wzrost importu do niektórych krajów Azji Wschodniej zrekompensował spowolnienie zakupów mięsa w Chinach, zwłaszcza wieprzowiny.

* Indeks cen cukru FAO w czerwcu br. wynosił średnio 107,7 punktu i  nieznacznie wzrósł o 0,9 punktu (0,9 procent) od maja br., osiągając najwyższy poziom od wielu lat. Niepewność co do wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na plony w Brazylii, tj. największym światowym eksporterze cukru, wywarła presję na wzrost cen. Niedawny wzrost cen ropy naftowej i aprecjacja brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego w czerwcu br. dodatkowo wsparły światowe notowania cukru.

Nadchodzące wydarzenia