Preparaty chemiczne do walki z plagą much

Zwalczanie much w gospodarstwie produkującym mleko jest jednym z elementów dobrostanu zwierząt. Efekty przynosi wielokierunkowe działanie, a więc troska o higienę oraz zwalczanie larw much i postaci dorosłych. W tej publikacji prezentujemy przykładową ofertę środków owadobójczych.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Wraz z upałami w budynkach inwentarskich oraz na pastwiskach pojawiają się uciążliwe muchy. Do ich zwalczania trzeba się wcześniej przygotować. Przede wszystkim konieczne jest przestrzeganie higieny. Wiosną obowiązkowo bielimy ściany i sufity pomieszczeń dla zwierząt. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej trzeba zwiększyć częstość czyszczenia korytarzy spacerowych i wymiany ściółki na legowiskach dla cieląt, jałówek i krów. Już wiosną przystępujemy do zwalczania larw much, aby w ten sposób ograniczyć populację tych owadów. Przykładową ofertę środków stosowanych w zwalczaniu larwicydów przedstawia tabela. Zabieg trzeba regularnie powtarzać, zgodnie z zaleceniami producenta.
Równolegle należy przystąpić do zwalczania much. Do tego celu można wykorzystać lepy (sznurki lepowe rozwieszane pod sufitem), pułapki na muchy, lampy owadobójcze UV oraz chemiczne środki owadobójcze. Przykładową ofertę preparatów chemicznych przestawia tabela. Zawarta jest w niej informacja o substancji czynnej. Długotrwałe stosowanie jednego preparatu (substancji czynnej) powoduje uodpornianie się much i skuteczność insektycydu maleje. Dlatego zaleca się co pewien czas zmieniać substancję czynną zawartą w preparatach owadobójczych.

W przeciwieństwie do larwicydów oferta środków chemicznych do zwalczania much jest bardzo bogata. Dostępne są w postaci proszku, granulatu, koncentratu do sporządzania roztworu przeznaczonego do wykonania oprysku. Proszki i granulaty mogą być stosowane jako trutki, rozsypywane np. na tackach ustawianych na parapetach lub w innych miejscach bytowania owadów, niedostępnych dla zwierząt gospodarskich i domowych. Z proszków i granulatów sporządzić można roztwór do oprysku lub emulsję do malowania (smarowania) ścian. Producenci oferują insektycydy do stosowania w formie oprysku wewnątrz budynków inwentarskich lub na zewnątrz (np. nasłonecznione ściany w pobliżu okien lub drzwi). Dostępne są także preparaty odstraszające owady, w tym muchy, bytujące na wypasanych zwierzętach.

Pamiętaj o BHP
Podczas stosowania preparatów owadobójczych koniecznie należy zapoznać się z instrukcją stosowania i przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania oprysku ścian i sufitów. Na ten czas zwierzęta powinny być wyprowadzone z opryskiwanych pomieszczeń. 

Nazwa preparatu

Substancja czynna

Forma

Sposób stosowania

Opakowanie

Producent
/dystrybutor

Uwagi

Preparaty do zwalczania larw much

Maggots

cyromazyna

mikrogranulat

oprysk,
polewanie po rozcieńczeniu

wiadro 5 kg

fregata.gda.pl

do stosowania w oborach i chlewniach

Radikal na larwy

diflubenzuron, tetrametryna, butotlenek piperonylu

mikrogranulat

oprysk,
polewanie,
posypywanie

wiadro 3 kg

agrigol.pl

do stosowania w oborach i chlewniach; osłabia żywotność form dorosłych; stosować co 2–3 tygodnie

Much-ex OKS

cyromazyna

płyn

oprysk, polewanie

butelka 1000 ml

agrigol.pl

zapobiega rozwojowi larw

Preparaty do zwalczania much

Afanisep 25 WP

permetryna

proszek

oprysk

saszetka 25 g
wiadro 1 kg i 5 kg

fregata.gda.pl

zwalcza owady latające i biegające w pomieszczeniach i wokół budynków

Twenty One

azametifos

proszek

oprysk, malowanie

kartonik 4 x 125 g

fregata.gda.pl

zabezpiecza pomieszczenia na ok. 3 miesiące

Muchakron Plus 10 WP

azametifos

proszek

oprysk,
malowanie,
trutka pokarmowa

kartonik 125 g

fregata.gda.pl

przydatny do zwalczania much w oborach, cielętnikach, chlewniach itp.

Sektonyl Hydro

permetryna, butotlenek piperonylu

proszek

oprysk

saszetka 20 g
saszetka 50 g

fregata.gda.pl

zwalcza muchy w pomieszczeniach i wokół budynków; pakowany w folię wodorozpuszczalną

Sektosep

permetryna

proszek

oprysk

saszetka 30 g
wiadro 1,5 kg

fregata.gda.pl

zwalcza muchy w pomieszczeniach

Saponit

naturalne pyretryny, butotlenek piperonylu

ciecz gotowa do użycia

oprysk

butelka z atomizerem 250 ml

fregata.gda.pl

zwalcza owady latające w mieszkaniach, biurach, szpitalach, pomieszczeniach gospodarskich

Draker 10.2

cypermetryna, tetrametryna, butotlenek piperonylu

mikro-kapsułkowana emulsja – koncentrat

oprysk

butelka 100, 250 i 1000 ml

agrigol.pl

zwalcza owady latające i biegające w domach, hotelach, szpitalach, budynkach inwentarskich

Duracid EC

permetryna, tetrametryna, butotlenek piperonylu

płynny koncentrat

oprysk,
na zewnątrz zamgławianie

butelka 500 ml

agrigol.pl

zwalcza owady latające i biegające w pomieszczeniach (skuteczny przez 7dni) i na zewnątrz (utrzymuje się przez 24 godz.)

Culex na muchy

chlorfenapyr, ditlenek krzemu amorficzny, tetrametryna

proszek + rozcieńczalnik

stosowany w postaci pasty do smarowania powierzchni

Proszek 25 g lub 300 g + rozcieńczalnik 60 ml lub 720 ml

agrigol.pl

zwalcza owady latające w pomieszczeniach; okres działania: 2–3 miesiące

SoFast

imidachlopryd

granulat

malowanie
lub jako trutka

pojemniki 0,2 kg, 1 kg

agrigol.pl

zwalcza muchy w budynkach inwentarskich

Much-ex MP pour-on

permetryna, tetrametryna, transflutryna

 płyn

polewanie grzbietu zwierząt

pojemnik 500 ml

agrigol.pl

odstrasza owady bytujące na bydle; stosowany podczas wypasu

Alfasekt Plus

alfa-cypermetryna, butotlenek piperonylu

płynny koncentrat

oprysk po rozcieńczeniu

pojemnik 500 ml

sklep-galvet.pl

zwalcza owady latające i biegające w pomieszczeniach

Aspermet 200 EC

permetryna

płynny koncentrat

oprysk po rozcieńczeniu,
na zewnątrz zamgławianie

pojemnik 1000 ml

sklep-galvet.pl

zwalcza owady latające i biegające w pomieszczeniach, na zewnątrz do zwalczania komarów i kleszczy

Cimex Out Twin

chlorfenapyr,
alfa-cypermetryna

płynny koncentrat

oprysk

pojemnik 500 ml

sklep-galvet.pl

do zwalczania wyjątkowo odpornych owadów

Hard Killer
Fly & Mosquito

cypermetryna,
co-formulanty

płynny koncentrat

oprysk

pojemnik 1000 ml

sklep-galvet.pl

zwalcza owady latające i biegające wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Agita 10 WG

thiametoksam

granulat

malowanie

pojemniki 100 g, 400 g

sklep-galvet.pl

zwalcza muchy w pomieszczeniach dla zwierząt; deklarowany czas działania: 42 dni

AzametiFly

azametifos

granulat

trutka,
malowanie

pojemniki 0,4 kg, 2 kg

sklep-galvet.pl

zwalcza owady latające w pomieszczeniach dla zwierząt; efekt owadobójczy po 5 dniach

LD 100 Contact B

cypermetryna

płynna zawiesina

oprysk,
malowanie

pojemniki 100 ml, 500 ml

sklep-galvet.pl

zwalcza muchy w pomieszczeniach dla zwierząt; deklarowany czas działania: 4–6 tygodni

Supercyp 6 WP

cypermetryna, tetrametryna

proszek

oprysk

pojemniki 25 g, 200 g

bros.pl

zwalcza owady latające i biegające; deklarowany czas działania: do 3 miesięcy

Plaga much w cielętniku; najprawdopodobniej przeoczono wiosenne niszczenie larw w ściółce, na której przebywają cielęta

Zbliżające się wydarzenia