Wspólnie z hodowcami tworzymy Indeks Ekonomiczny

W Centrum Genetycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka trwają prace nad przygotowaniem indeksu ekonomicznego.

TEKST: DR HAB. TOMASZ STRABEL, CGen PFHBiPM

W Centrum Genetycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka trwają prace nad przygotowaniem indeksu ekonomicznego. Jego wdrożenie, planowane na przyszły rok, powinno pozwolić na podejmowanie decyzji selekcyjnych dających hodowcom więcej korzyści ekonomicznych. W październikowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” przedstawiliśmy szereg informacji związanych z tworzeniem i wykorzystaniem indeksów ekonomicznych. Teraz chcemy zaprosić hodowców do współpracy. Stwarzamy wyjątkową okazję, aby wszyscy hodowcy mogli wypowiedzieć się, co jest dla nich ważne a co ważniejsze. Naszym zadaniem jest uwzględnienie głosów wszystkich hodowców, zarówno tych ze wschodu, jak i zachodu Polski, posiadających duże i mniejsze gospodarstwa, tak aby stworzyć jak najlepsze narzędzie dla selekcji bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej.
Najważniejsze korzyści dla hodowcy wynikające z wdrożenia indeksu ekonomicznego
• wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
• lepszy bilans ekonomiczny stada,
• maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
• łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
• lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
• efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

Przyłącz się do realizacji wspólnego projektu! Wypełnij ankietę – wspólnie wyznaczymy kierunek doskonalenia krów w polskich stadach. Jeszcze nigdy hodowcy nie mogli w tak prosty sposób zadecydować o kierunku rozwoju całej hodowli!

Dlaczego każdy hodowca powinien się przyłączyć do projektu i wypełnić ankietę?
Udział hodowców w tworzeniu ankiety jest kluczowy dla sukcesu projektu. To dzięki ankietom będzie można tak skonstruować indeks, aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom hodowców, a nie był tylko wynikiem teoretycznych rozważań. Hodowcy, dzięki ankiecie, mogą wziąć sprawy w swoje ręce, a nie bazować na rozwiązaniach przygotowanych w innych krajach.

Jak przyłączyć się do projektu?
Do wypełnienia ankiety zaproszeni zostaną wszyscy hodowcy objęci kontrolą użytkowości. Każdy hodowca będzie mógł wypełnić ankietę tylko raz. W okresie styczeń–luty będziemy wysyłać wiadomości drogą elektroniczną do tych hodowców, którzy w podobny sposób odbierają raporty wynikowe. Pozostałe osoby, które zechcą wypełnić ankietę, będą mogły to zrobić w asyście pracowników terenowych PFHBiPM.

Na czym polega uczestnictwo w projekcie? Czy to jest trudne?
Hodowca chcący wziąć udział w projekcie otrzyma adres strony internetowej wraz ze specjalnym kodem, który umożliwi mu wypełnienie ankiety przez Internet. Udział w ankiecie jest anonimowy. Pytania są tak przygotowane, aby każdy hodowca mógł na nie odpowiedzieć. Jeśli na któreś z pytań hodowca nie będzie chciał odpowiedzieć to będzie mógł je pominąć.

Na podstawie odpowiedzi z ankiet, uwzględniając dane ekonomiczne, opracujemy indeks ekonomiczny, który umożliwi dokonywanie wyborów prowadzących do maksymalizacji zysków z produkcji mleka.

Nadchodzące wydarzenia