Wyjazdowe posiedzenie Zarządu WZHiPB

W dniach 1–3 grudnia 2022 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Podczas wyjazdu hodowcy z Wielkopolski mogli poznać piękne zakątki naszego regionu.

tekst: Paweł Reszel, WZHiPB

W pierwszym dniu odwiedzili Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, by dalej udać się i obejrzeć Parowozownię w Wolsztynie, jej funkcjonujące niezmiennie warsztaty, maszyny i urządzenia oraz wiele innych obiektów zaplecza technicznego służących do jej utrzymania. Nie jest to skansen ani też muzeum utworzone dla prezentacji parowozów i ich zaplecza, ale czynna od ponad stu lat prawdziwa parowozownia. Jedyna w Europie, a prawdopodobnie i na świecie z nadal czynną lokomotywownią, z której niemal codziennie parowozy wyruszają, by prowadzić planowe pociągi pasażerskie.

W drugim dniu, po odwiedzinach w gospodarstwie rolnym z winiarnią i zapoznaniu się z technologią uprawy winorośli i technologią produkcji wina, hodowcy udali się do miejsca, gdzie odbyło się posiedzenie zarządu.
W obradach oprócz członków zarządu uczestniczyło wielu znakomitych gości w osobach:
Leszek Hądzlik – prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Stanisław Kautz – dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Martin Ziaja – prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu
Stanisław Zawadzki – prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła
Mariusz Chrobot – dyrektor Regionu Oceny Zachód PFHBiPM
Marcin Grześkowiak – z-ca dyrektora RO Zachód PFHBiPM.

Posiedzenie rozpoczęło się od uhonorowania Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM szczególnie zasłużonych i zaangażowanych na rzecz związku hodowców: panów Jana Presiaka i Zdzisława Kubasika. Następnie prezes Przemysław Jagła zaprezentował działalność związku w 2022 roku. Jednym z planowych punktów posiedzenia było przedstawienie przez pracownika Federacji oferty usług świadczonych na rzecz naszych hodowców. Przeznaczono również czas na wystąpienia gości. Prezydent Leszek Hądzlik omówił aktualną sytuację PFHBiPM. Omówiono także obecną sytuację na rynku mleka oraz przedstawiono plany działalności związku na kolejny rok. Po zakończeniu obrad wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji wigilijnej.

W drodze powrotnej hodowcy zwiedzili Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Miejsce to przedstawia historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po czasy współczesne, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego.

Po zrealizowaniu programu wszyscy zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy i miłymi wspomnieniami, wrócili do swoich domów.  

Nadchodzące wydarzenia