Błędne pokrycia w programie SOL

Kontynuujemy poprzedni wątek dotyczący rejestracji zabiegów inseminacyjnych w programie Stado OnLine. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się błędom pojawiającym się podczas zapisywania pokryć. Skąd one się biorą i jak je naprawiać? O tym w tekście poniżej.

tekst: Izabela Trochimiuk

Zaczyna się ostrzeżeniem

Program SOL, jako praktyczne narzędzie pracy, sygnalizuje użytkownikowi sytuacje, które wymagają jego interwencji. Wszystkie informacje tego rodzaju zebrane są w jednym miejscu – w sekcji „Alarmy” na pulpicie programu. Oznaczone kolorami żółtym, pomarańczowym lub czerwonym, od razu rzucają się w oczy. Tutaj pojawiają się także alerty o błędnych pokryciach.

Warto wspomnieć, że alerty, o których tu będzie mowa, mogą się pojawiać tylko w gospodarstwach, które mają uruchomiony moduł INSEMINATOR i za jego pośrednictwem same rejestrują zabiegi inseminacyjne w systemie informatycznym Symlek. O tym, jak mogą sprawdzić poprawność rejestracji informacji o inseminacjach i kryciach naturalnych ci, którzy nie korzystają z modułu INSEMINATOR, napiszemy następnym razem.

Błędne pokrycia

Po kliknięciu kafelka z napisem „Błędne pokrycia” program przenosi użytkownika do Rejestru Inseminacji. Na liście pokazują się wszystkie błędne pokrycia, to znaczy opisy wszystkich tych zabiegów inseminacji, które zostały wpisane do programu SOL, wysłane przez ten program do systemu Symlek, ale nie zostały zarejestrowane w tym systemie, bo on je odrzucił.

UWAGA: liczba pozycji na wyświetlanej liście może być większa niż liczba widoczna na przycisku „Błędne pokrycia”. Na liście są wszystkie pokrycia, które wysłano z programu SOL, a nie zostały zarejestrowane w systemie Symlek. Także te, dla których korekta nie jest już możliwa (ponieważ np. pochodzą sprzed daty ostatniego wycielenia danej krowy albo dana krowa nie jest już aktualna w gospodarstwie). Na kafelku z alertem pojawia się natomiast numer wskazujący liczbę aktualnych błędnych pokryć – czyli takich, których korekta jest nadal możliwa (i zalecana).

Co zawiera wspomniana lista? Pierwsza kolumna „Kod korekty” informuje, czy informacja o danym zabiegu inseminacyjnym została wysłana do programu SOL (wysyłka taka odbywa się raz na dobę) oraz jaki był skutek tego wysłania. W przypadku gdy informacja o zabiegu została poprawnie zarejestrowana w systemie Symlek, komunikat w tej kolumnie brzmi „Dopisanie”. W przypadku gdy rejestracja taka się nie powiodła, w kolumnie tej jest napis „Nie wysłano – błędne pokrycie”.

Aby się dowiedzieć, z jakiego powodu zabieg inseminacyjny nie został poprawnie zapisany, wystarczy znaleźć kolumnę „Kody błędów”. Widnieją w niej zakodowane przyczyny błędów, prezentowane na szarym tle. Nie trzeba uczyć się wspomnianych kodów. Kliknięcie w szary kwadracik z oznaczeniem błędu przenosi do objaśnienia tego błędu. Często sam opis wystarczy, aby zorientować się, jak dany błąd naprawić. Czasem jednak potrzebna będzie pomoc pracownika Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Może też się zdarzyć, że informacji o zabiegu inseminacyjnym nie da się już poprawić, bo jest za późno. Aby uniknąć tej ostatniej sytuacji, warto bez zwłoki przejrzeć „Rejestr inseminacji”, gdy tylko na pulpicie pojawi się alert „Błędne pokrycia”.

Najczęściej występujące błędy

Choć słownik błędów jest długi, bo uwzględnia przeróżne możliwe pomyłki, ograniczymy się tutaj do omówienia kilku z nich, tych najczęściej się powtarzających.

I16 – Brak numeru w kartotece krowy
Błąd ten oznacza brak samicy o takim numerze w systemie Symlek. W tej sytuacji informację o tej inseminacji system będzie trzymał w „poczekalni”, czekając na wyjaśnienie sytuacji. Sprawę można rozwiązać poprzez zgłoszenie zootechnikowi brakującej samicy podczas najbliższego próbnego doju. Po doczytaniu jej do systemu Symlek wprowadzone w programie SOL pokrycie zaktualizuje się i błąd zniknie.

I17 – Brak numeru buhaja w kartotece buhajów
Oznacza to, że buhaj o takim numerze nie figuruje w rejestrze uznanych rozpłodników, znajdującym się w systemie Symlek. Najczęstszą przyczyną występowania tego błędu jest fakt, że spółka inseminacyjna nie przekazała (jeszcze) do PFHBiPM informacji o danym buhaju. Może też się zdarzyć, że buhaj jest „nowy” i nie został jeszcze wprowadzony do systemu przez pracowników PFHBiPM.

Najszybciej problem ten można rozwiązać poprzez zgłoszenie takiego osobnika do SOL-asystenta, który przekaże odpowiednim osobom stosowną informację.

I40 – Błędny kod inseminatora
Program SOL sam przypisuje kod (numer) inseminatora do informacji o inseminacji, kierując nazwiskiem osoby wskazanej przez użytkownika jako inseminator, który ten zabieg wykonał. W trakcie udzielania dostępu do modułu INSEMINATOR hodowca otrzymuje kod inseminatora mailem. Źródłem błędu jest najczęściej niepoprawne przepisanie kodu z pisma do programu SOL.

Należy sprawdzić, czy kod przypisany inseminatorowi w programie jest zgodny z kodem przysłanym z PFHBiPM. Jeśli numer ten się nie zgadza w obydwu miejscach, należy go skorygować za pomocą edycji użytkownika/pracownika w zakładce „Gospodarstwo”. Jeśli natomiast kod został poprawnie przepisany, wtedy należy skontaktować się z naszym SOL-asystentem.

I57 – Błąd – brak inseminatora w firmie
Problem ten związany jest z nieprawidłowym przypisaniem numeru obory (który w module INSEMINATOR stanowi „firmę”) do numeru inseminatora. Najlepiej go rozwiązać, kontaktując się z SOL-asystentem.

I63 – Daty pokrywają się z kryciem haremowym
Według procedur prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej Bydła sytuacja, w której inseminacja przypada w okresie krycia haremowego, jest niedopuszczalna. Błąd ten można skorygować albo przez zmianę daty (początku i końca) krycia haremowego, albo przez zmianę daty inseminacji.

I68 – Pokrycie odrzucone – przekracza dopuszczalną liczbę dni od pokrycia
Błąd ten występuje, gdy informacja o inseminacji dotrze do systemu Symlek za późno. Według aktualnych przepisów inseminator ma 180 dni na przesłanie do systemu informacji o wykonanej inseminacji. Warto zauważyć, że ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nakazuje rejestrację zabiegów „niezwłocznie po ich wykonaniu”. Zatem wspomniane 180 dni naprawdę jest bardzo długim okresem.

Jak unikać błędów?

Nikt nie jest doskonały i w realnym życiu nie da się uniknąć błędów. Możemy jednak ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Chcąc uniknąć błędu I16 (brak numeru w kartotece krowy – co oznacza brak samicy o takim numerze), warto dopilnować, aby przy wycieleniu podawać od razu numer kolczyka urodzonego cielęcia. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której o zapomnianej jałóweczce przypomnimy sobie dopiero wtedy, gdy nie uda się zarejestrować jej inseminacji. Tak samo należy postąpić ze zwierzętami z zakupu – od razu rejestrować je w programie SOL, tak by informacja o nich jak najszybciej trafiła do systemu Symlek.

Co do błędnego kodu inseminatora, to uważności nigdy za wiele – pisma informacyjne należy czytać dość dokładnie, a podane tam kody przepisywać do programu starannie.

Ostatnia, choć tak naprawdę najważniejsza sprawa – należy pilnować terminów wprowadzanych pokryć. Aktualnie inseminator na wprowadzenie informacji o wykonanym zabiegu inseminacyjnym ma 180 dni. Po tym czasie wprowadzenie pokrycia jest niemożliwe – przyszłe cielaki pozostają bez pochodzenia, a ich ojców można ustalić za dodatkową opłatą podczas badania testem DNA. Jeśli sam inseminujesz w swoim stadzie i korzystasz z modułu INSEMINATOR w programie SOL, zapisuj jak najszybciej informacje o tym. Wtedy o nich nie zapomnisz.

Jeśli natomiast korzystasz z inseminatora usługowego, możesz sprawdzać w programie, czy zarejestrował on wykonane u Ciebie inseminacje w systemie Symlek. Jeśli inseminator opóźnia się z zapisem zabiegów inseminacyjnych, pamiętaj, że możesz się zwrócić do niego z prośbą o ich zarejestrowanie – w końcu to jego ustawowy obowiązek!

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego w programie SOL jest „system ostrzegania”, w postaci alarmów na pulpicie, który ma za zadanie pomóc w usuwaniu problemów związanych z rejestracją zabiegów inseminacyjnych w systemie Symlek. Większość z nich jest łatwa do skorygowania. Od tego zależy bezproblemowe zapewnienie pochodzenia przyszłym cielakom w swoim stadzie, a to gra warta świeczki.  

Nadchodzące wydarzenia