Fonterra obniża prognozę cen mleka na farmie na 2023 rok, co jest wynikiem słabego popytu.

Spółdzielnia twierdzi, że zrewiduje swój harmonogram stawek zaliczkowych, aby złagodzić obawy rolników związane z rosnącymi kosztami.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Reporter

Nowozelandzka spółdzielnia mleczarska obniżyła prognozowany przedział cen mleka na farmie na sezon 2022/23 o 0,20 NZ/0,13 USD po tym, jak doświadczyła mniejszego niż oczekiwano popytu na jej produkty.

Dyrektor generalny Fonterra, Miles Hurrell, powiedział, że zmiana została podyktowana cenami odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku, które odpowiednio spadły i pozostały w stagnacji.

– Od naszej ostatniej aktualizacji w lutym ceny naszych produktów w Global Dairy Trade albo spadły, albo pozostały na tym samym poziomie – poinformował Hurrell. – Ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły od lutego o 7%, a ceny pełnego mleka w proszku nie wzrosły do poziomów zakładanych w poprzedniej prognozie.

Stoją za tym dwa główne czynniki. Po pierwsze, popyt z Chin na pełne mleko w proszku nie wrócił jeszcze do oczekiwanego poziomu. Po drugie, to produkcja mleka na półkuli północnej, a co za tym idzie, zapasy odtłuszczonego mleka w proszku rosną w miarę zbliżania się wiosny. Dzięki tym czynnikom wpływającym na popyt, ceny nie wzrosły do poziomów wymaganych do utrzymania wyższej prognozowanej ceny mleka Farmgate na ten sezon.

Hurrell dodał, że spółdzielnia zrewiduje również swój harmonogram stawek zaliczkowych – w ramach którego Fonterra płaci procent aktualnej prognozy od rzeczywistej ilości zebranego mleka – w celu szybszego zapewnienia dochodów rolnikom. Spółdzielnia zdaje sobie sprawę, że ta zmiana ma wpływ na działalność zrzeszonych w niej rolników w czasach, gdy wielu z nich boryka się z rosnącymi kosztami. Dyrektor generalny Fonterra podkreślił, że spółdzielnia pozostaje „pozytywna” co do perspektyw na następny sezon i podzieli się swoją prognozą cen mleka na farmie na rok obrotowy 24 maja.

Nadchodzące wydarzenia