FrieslandCampina: gwarantowana cena mleka w sierpniu’21 nieznacznie wyższa

26 lipca br. holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała, że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego w sierpniu br. wyniesie 37,75 euro za 100 kg mleka (169,88 zł/100 kg).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło i zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCapina w sierpniu br. jest o 0,25 euro wyższa niż w lipcu  (37,50 euro/100 kg). Firma wyjaśnia, że nowa cena mleka obejmuje korektę w dół o 0,22 euro z powodu nieco niższych cen referencyjnych mleka w minionym okresie. W lipcu br. nastąpiła już  obniżka ceny o 0,5 euro w odniesieniu do zapłaty w czerwcu br. (tj. 38,00 euro/100 kg).

W perspektywie historycznej gwarantowana cena mleka konwencjonalnego oferowana w sierpniu br. jest na dość wysokim poziomie. W  sierpniu 2017 r. cena tego surowca była tylko nieznacznie wyższa i wyniosła 38,5 euro/100 kg. Przetwórca mleka z Niderlandów  oczekuje, że ceny mleka konwencjonalnego utrzymają się na obecnym poziomie w nadchodzącym okresie.

 Cena gwarantowana FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego  mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość na 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W sierpniu br. wartość 100 kg białka osiągnie wartość 605,65 euro, a wartość 100 kg tłuszczu wyniesie 302,82 euro, natomiast 100 laktozy – 60,56 euro. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina mleka konwencjonalnego w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc sierpień wynosi 36,41 euro/100 kg (tj. ok. 163,85 zł/100 kg).

Surowiec ekologiczny w dobrej cenie

Dostawy mleka ekologicznego spółdzielnia  FrieslandCampina premiuje wyższą zapłatą. Gwarantowana cena mleka ekologicznego odpowiada średnim rocznym cenom najwyższej jakości surowca z ekologicznych gospodarstw w krajach północno-zachodniej Europy. W sierpniu br. gwarantowana zapłata za mleko ekologiczne (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) wyniesie 50,5 euro/100 kg (227,25 zł/100 kg) i jest wyższa o 1,5 euro niż poprzednim miesiącu. Przetwórca informuje, że nowa cena zawiera korektę  w górę 0,89 euro z powodu niedoszacowania referencyjnych cen mleka ekologicznego. Oferowana rolnikom zapłata w sierpniu br. jest najwyższą, płaconą w tym miesiącu od siedmiu lat.

W sierpniu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 810,20 euro/100 kg, tłuszczu – 405,10 euro, a laktozy 81,02 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z sierpniem wynosi 48,38 euro/100 kg (tj. ok. 217,71 zł/100 kg).

Nadchodzące wydarzenia