Jedyna w swoim rodzaju Rina 36

Z ochotą i przyjemnością piszę o gospodarstwie państwa Żochowskich z Kamińskich Wiktorów. Długie lata ich ciężkiej pracy owocują największymi osiągnięciami hodowlanymi.

tekst: Tomasz Kostro

Całe stado liczy 300 krów dojnych, których wydajność sięga 12 tys. kg mleka o parametrach ponad 4% tłuszczu i 3,5% białka. Młodzież liczy 250 sztuk. W pracy nad zwierzętami kładzie się tu nacisk na doskonalenie takich cech funkcjonalnych, jak płodność, długowieczność, wartość hodowlana dla komórek somatycznych, dobór buhajów w kierunku β-kazeiny A2A2 i ĸ-kazeiny typu BB w mleku. Oczywiście należy zaznaczyć, że w ciągu roku genotypowanych jest 80% jałówek. Ponieważ nowoczesna obora jest wolnostanowiskowym obiektem na rusztach, bardzo duży nacisk skierowany jest na pokrój, a zwłaszcza na nogi i wymię. Jak twierdzi hodowca, genotypowanie jest bardzo ważnym narzędziem w hodowli bydła mlecznego. Wyniki są wykorzystywane w selekcji przy wyborze najcenniejszych zwierząt do zabiegu embriotransferu, na matki buhajów, jak również do selekcji przy sprzedaży jałówek. Doskonała praca i dbałość o zwierzęta skutkują ich długowiecznością, a widocznym w stadzie efektem są krowy, które przekroczyły 100 tys. kg mleka wydajności życiowej.

Potwierdzeniem dobrego pokroju w stadzie jest trzecia pozycja gospodarstwa w Polsce uzyskana w 2019 r. (z ilością 9 krów) w kategorii „Największa liczba krów Excellent w stadzie”. Jedną z takich mlecznic jest Rina 36 (nr PL005244212493) urodzona 16.04.2015 r. Ocenę doskonałą otrzymała w trzeciej laktacji. Potwierdziła ją jeszcze lepszym wynikiem w czwartej laktacji. Jak się okazało, w Polsce jest to najwyższa punktacja krowy w odmianie RW uzyskana w 2020 r. Szkoda, że tak pokrojowa krowa nie może prezentować się na ringu wystawowym – z powodów od nas niezależnych. Na ocenę doskonałą złożyły się: rama ciała – 91 pkt, siła mleczności – 92 pkt, nogi i racice – 94 pkt, wymię – 94 pkt, co dało ogółem 93 pkt. Oceny te odzwierciedlają same pozytywne cechy, takie jak: szeroka, dobrze rozbudowana i wysklepiona klatka piersiowa; długi, szeroki, dobrze ustawiony zad; szerokie, pojemne wymię, położone powyżej stawu skokowego; skośne, długie żebra, świadczące o charakterze mlecznym. Długoletnia praca nad doborem odpowiednich buhajów dla samic, poprawiających poszczególne cechy budowy, jest widoczna w rodowodzie Riny 36. Są tam buhaje zarówno typowo pokrojowe, jak i poprawiające suchą masę, o czym świadczy nie tylko wygląd Riny 36, ale także jej użytkowość mleczna. W pierwszej laktacji dała 8254 kg mleka, w drugiej – 10 145 kg, w trzeciej – 11 162 kg, a w obecnej (czwartej) za 230 dni doju – 9920 kg mleka o wysokich parametrach tłuszczu i białka.

W swojej użytkowości rozpłodowej Rina 36 urodziła trzy jałówki oraz buhajka (z ostatniego wycielenia). Córka z drugiego wycielenia jako pierwiastka otrzymała ocenę pokroju bardzo dobrą (85 pkt), co oznacza, że idzie w ślady matki i być może jeszcze o niej usłyszymy. 

Rina 36

Nadchodzące wydarzenia