Minikowo 2022 – wielki powrót na ring

Cztery długie lata! Aż tyle czasu polscy hodowcy musieli czekać na kolejną edycję Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego. Niestety, obostrzenia związane z pandemią koronawirusa skutecznie uniemożliwiły organizację nie tylko tej, ale i wielu innych imprez związanych z rolnictwem. Epidemia, miejmy nadzieję, jest już za nami, dzięki czemu w pierwszy lipcowy weekend mogliśmy zobaczyć w Minikowie najpiękniejsze polskie krowy i jałówki, a także uczestniczyć w wyborze najlepszych spośród nich.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego jest wydarzeniem organizowanym przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka i odbywa się cyklicznie co dwa lata w różnych regionach naszego kraju. Poprzednia edycja miała miejsce w 2018 roku w podlaskim Szepietowie.

Tegoroczna wystawa, już jedenasta z kolei, miała miejsce 2 i 3 lipca na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Honory gospodarzy pełnili prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotr Doligalski oraz dyrektor Kujawsko‑Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszard Kamiński oraz jego zastępca Ryszard Zarudzki. Komisarzem wystawy z ramienia ministerstwa była pani Ela Sawicka.

Najpiękniejsze wymiona rasy PHF na XI OWBH w Minikowie

Jak już wspomniałem na wstępie, wystawa w Minikowie była wydarzeniem bardzo wyczekiwanym, zarówno przez hodowców wystawiających swoje sztuki do konkursu, jak i tych, którzy przyjechali je obejrzeć. Do finałowej wyceny zgłoszono 142 sztuki bydła (jałowice – 70 szt. i krowy – 72 szt.), które zostały przywiezione przez 37 wystawców. Dominowały zwierzęta rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (124 szt.), ale nie zabrakło także przedstawicielek ras polskiej czerwonej (6 szt.), jersey (6 szt.) i simentalskiej (6 szt.).

Wyceny bydła dokonała komisja sędziowska, której przewodniczył włoski arbiter Giuseppe Beltramino, a asystowali mu Roman Januszewski i Tomasz Kostro z PFHBiPM. Zwierzęta, które zapełniły minikowski ring, prezentowane były w 11 kategoriach: jałowice w wieku 10–11 mies., jałowice w wieku 12–13 mies., jałowice w wieku 14–15 mies., jałowice w wieku 16–18 mies., jałowice w wieku 19–21 mies., krowy PHF w I laktacji, krowy PHF w II laktacji, krowy PHF w III i dalszych laktacjach, krowy rasy polskiej czerwonej, krowy rasy jersey i krowy rasy simentalskiej.

Superczempion wystawy w kategorii jałowice – Loreta 73 z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o.

Przed sędziami stanęło nie lada wyzwanie, gdyż wszystkie prezentowane sztuki były bardzo dobrze przygotowane, co niejednokrotnie podkreślał włoski sędzia. Jednak po wnikliwej i drobiazgowej obserwacji komisja sędziowska wyłoniła pulę najlepszych zwierząt, przyznając im tytuły czempiona i wiceczempiona wystawy. Pełną listę prezentujemy w tabeli.

Superczempion wystawy w kategorii krowy rasy PHF – Gela 20 ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o.

Ukoronowaniem sobotniego pokazu był wybór superczempionów XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego. Te zaszczytne tytuły zostały przyznane:
· w kategorii jałowice – sztuce o imieniu Loreta 73 (PL00544807080-6), wystawianej przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o.
· w kategorii krowy rasy PHF – sztuce o imieniu Gela 20 (PL00537566654-7), wystawianej przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o.
· w kategorii krowy ras RP, SM, JE, MO oraz krowy ras rodzimych – sztuce rasy jersey o imieniu Jagodówka 71 (PL00545197315-6), wystawianej przez Stadninę Koni „Iwno” sp. z o.o.
Podczas XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie zostały przyznane także liczne nagrody specjalne:
· Krowa o numerze katalogowym 135 i numerze ewidencyjnym PL00543151039-5, wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o., uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy pierwiastki rasy PHF.
· Krowa o nr. kat. 177 i nr. ewid. PL00537566654-7, wystawiana przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o., uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy starszej rasy PHF.
· Krowa o nr. kat. 222 i nr. ewid. PL00532110947-0, wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jan Litwin, uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy rasy polskiej czerwonej.
· Krowa o nr. kat. 260 i nr. ewid. PL00545197315-6, wystawiana przez Stadninę Koni „Iwno” sp. z o.o., uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy rasy jersey.
· Krowa o nr. kat. 238 i nr. ewid. PL00532945379-7, wystawiana przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o., uzyskała tytuł czempiona za najlepsze wymię dla krowy rasy simentalskiej.
· Krowa o nr. kat. 214 i nr. ewid. PL00541447484-3, wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka sp. z o.o., uzyskała tytuł czempiona dla najstarszej krowy rasy PHF.
· Krowa o nr. kat. 223 i nr. ewid. PL00526915324-5, wystawiana przez Gospodarstwo Rolne Jan Litwin, uzyskała tytuł czempiona dla najstarszej krowy spośród ras JE, RP, SM.
· Nagrodę specjalną w kategorii: czempion dla najlepszego wystawcy bydła z sektora prywatnego, uzyskało Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo.
· Nagrodę specjalną w kategorii: czempion dla najlepszego wystawcy bydła z sektora publicznego, uzyskał Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o.
· Nagrodę specjalną „Mały Czempion” dla zwycięzcy w Konkursie Młodego Hodowcy zdobył Adam Stokfisz, oprowadzający cielę nr PL00551487265-5 z Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych sp. z o.o. w Chodeczku.

Warto podkreślić, że główny sędzia wystawy Giuseppe Beltramino nie krył uznania dla polskich hodowców i prezentowanych przez nich krów i jałówek.

Superczempion wystawy w kategorii krowy ras RP, SM, JE, MO oraz krów ras rodzimych – Jagodówka 71 ze Stadniny Koni „Iwno” sp. z o.o.

– To był prawdziwy zaszczyt sędziować na wystawie w Polsce – zapewnił włoski arbiter. – Nigdy przedtem nie oceniałem zwierząt w waszym kraju i muszę przyznać, że po tym, co dzisiaj zobaczyłem, jestem pod ogromnym wrażeniem. Prowadzicie bardzo dobrą pracę hodowlaną, co widać chociażby po tym, że jałówki są zauważalnie lepsze pokrojowo od starszych krów. Jeżeli postawicie nadal na doskonalenie kolejnych pokoleń, znaczący postęp będzie widoczny na przestrzeni najbliższych lat. Szczerze gratuluję polskim hodowcom tak rewelacyjnych zwierząt!

XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Minikowie pokazała, że mimo trudnego okresu, spowodowanego pandemią i kryzysem, polska hodowla bydła mlecznego z roku na rok staje się doskonalsza i w żaden sposób nie odbiega od europejskiej i światowej czołówki. Jest to niezaprzeczalny dowód wieloletniej, konsekwentnej i profesjonalnej pracy hodowlanej, a zdobyte czempionaty i superczempionaty świadczą o osiągnięciu niezwykle wysokiego poziomu w rodzimych gospodarstwach. Pozostaje nam tylko szczerze pogratulować uzyskanych nagród i czekać na kolejną wystawę, której organizacji – mamy nadzieję – już nic nie przeszkodzi. 

Giuseppe Beltramino
Dorastał na rodzinnej farmie mlecznej w północno‑zachodnich Włoszech (Bel Holstein-Buriasco, Turyn), z którą nadal jest mocno związany. Jego pasja do pokazów bydła zaczęła się, gdy miał 16 lat i po raz pierwszy wziął udział w wystawie okręgowej w 1986 roku. Mimo młodego wieku przygotowywał, opiekował się i wprowadzał zwierzęta na ring zupełnie sam. W kolejnych latach pracował jako profesjonalny fitter bydła mlecznego we Włoszech i Europie. Sędziowanie na wystawach bydła rozpoczął w 1998 roku, a od 2005 roku jest oficjalnym sędzią ANAFIBJ (Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana). Od wielu lat znajduje się na liście sędziów Europejskiego Panelu Sędziowskiego, których EHRC rekomenduje do sędziowania na wystawach w Europie. Obecnie pracuje jako kierownik ds. eksportu w Gènes Diffusion i Intermizoo.
Jałowice w wieku 10–11 mies. rasy PHF
 PL00544384044-2GR Artur Klupś, PępowoCZEMPION
PL00547781860-8OHZ „Garzyn” sp. z o.o.WICECZEMPION
Jałowice w wieku 12–13 mies. rasy PHF
PL00550555837-7GR Artur Klupś, PępowoCZEMPION
PL00549856371-6SK w Dobrzyniewie sp. z o.o.WICECZEMPION
Jałowice w wieku 14–15 mies. rasy PHF
PL00544807080-6OHZ Osięciny sp. z o.o.CZEMPION
SUPERCZEMPION
PL00547630852-0OHZ „Garzyn” sp. z o.o.WICECZEMPION
Jałowice w wieku 16–18 mies. rasy PHF
PL00550555829-2GR Artur Klupś, PępowoCZEMPION
PL00547505074-1OHZ „Garzyn” sp. z o.o.WICECZEMPION
Jałowice w wieku 19–21 mies. rasy PHF
PL00546306797-3OHZ Dębołęka sp. z o.o.CZEMPION
PL00544326017-2SK „Nowe Jankowice” sp. z o.o.WICECZEMPION
Krowy PHF odmiany HO w I laktacji
PL00543151039-5OHZ Lubiana sp. z o.o.CZEMPION
PL00550402212-1RKS BądeczWICECZEMPION
Krowy PHF odmiany HO w II laktacji
PL00537566654-7SK w Dobrzyniewie sp. z o.o.CZEMPION
SUPERCZEMPION
PL00550373416-2OHZ Osięciny sp. z o.o.WICECZEMPION
Krowy PHF odmiany HO w III i dalszej laktacji
PL00533382455-2OHZ Osięciny sp. z o.o.CZEMPION
PL00534462864-4HZZ „Żołędnica” sp. z o.o.WICECZEMPION
Krowy rasy polskiej czerwonej
PL00532110947-0GR Jan Litwin, Czarna Góra, SołtystwoCZEMPION
PL00526915324-5GR Jan Litwin, Czarna Góra, SołtystwoWICECZEMPION
Krowy rasy jersey
PL00545197315-6SK „Iwno” sp. z o.o.CZEMPION
SUPERCZEMPION
PL00542374239-1SK Michałów sp. z o.o.WICECZEMPION
Krowy rasy simentalskiej
PL00532945379-7ZD IZ PIB Odrzechowa sp. z o.o.CZEMPION
PL00551647583-0GR Szymon Gierlicki, MymońWICECZEMPION

Nadchodzące wydarzenia