Polska i Nowa Zelandia przeciw „ekoterrorystom”

W siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Leszka Hądzlika z przedstawicielami rządu Nowej Zelandii – panem Mike’m Petersenem oraz jego następczynią na funkcji specjalnego wysłannika ds. handlu produktami rolniczymi, panią Mel Poulton, z udziałem pani Ambasador NZ w Polsce Mary Thurston.

Spotkanie dotyczyło sektora mleczarskiego – zarówno w Polsce, jak i w Nowej Zelandii. Było okazją do zapoznania się z planami obu krajów oraz wymiany poglądów w zakresie mleczarstwa. Rozmawiano głównie na temat działalności organizacji pseudoekologicznych. Tak zwani ekoterroryści coraz częściej bardzo agresywnie atakują rolników zajmujących się hodowlą zwierząt, w tym głównie hodowców bydła mlecznego. Uważają, że krowy mleczne w dużym stopniu odpowiadają za emisję gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – mają istotny wpływ na ocieplenie klimatu. Wspólne działania znaczących na rynku globalnym producentów mleka, do których należą Nowa Zelandia i Polska, zapewne przyczynią się do poprawy wizerunku branży mleczarskiej, która jest niezmiernie ważna dla wielu rolników utrzymujących się z hodowli bydła oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. red

Nadchodzące wydarzenia