Prezydent dał nadzieję rolnikom. Co dalej z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

Tekst: Radosław Iwański

Andrzej Duda powiedział 20 września br., że bacznie przygląda się dyskusji na temat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która odbywa się w Parlamencie. W jego opinii podczas jej trwania padło wiele nieprawdziwych informacji. Prezydent powiedział, że „ważny jest dla niego dobrostan zwierząt, ale także ważna jest jakość życia rolników”.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt (tzw. „piątka Kaczyńskiego dla zwierząt”) likwiduje w Polsce (po 12 miesiącach od jej wejście w życie) fermy na których utrzymywane są zwierzęta od których pozyskuje się skóry na futra oraz wprowadza zakaz uboju rytualnego zwierząt z wyłączeniem takiego uboju na potrzeby związków wyznaniowych, które działają w Polsce.

Tzw. „piątka Kaczyńskiego dla zwierząt” została przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią izba wyższa polskiego Parlamentu, czyli Senat. Gdy prace nad nią zakończy Parlament, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie oczekiwała na decyzję prezydenta RP. Andrzej Duda nie musi jej podpisywać, czego oczekują rolnicy, może ją zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby zbadać jej zgodność z ustawą podstawową, czyli Konstytucją RP.

Przeciwko zmianom obowiązujących przepisów sprzeciwiła się m.in. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP po przegłosowaniu ustawy w Sejmie powiedział, że „za krótki wydaje się vacatio legis w nowelizowanej ustawie”, który dotyczy wprowadzenia w Polsce zakazu hodowli zwierząt futerkowych i zakazu uboju zwierząt w celach religijnych z wyłączeniem takich ubojów na rzecz związków wyznaniowych zarejestrowanych i funkcjonujących w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie uboju rytualnego w 2014 r. Uznał on wtedy, że jego zakaz jest niezgodny z Konstytucją RP. Jedno z dwóch orzeczeń TK brzmiało: „Art. 34 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim nie zezwala się poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1,2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (…) (Dz.U. z dnia 12 grudnia 2014 r. poz. 1794, Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn.. akt. K 52/13). TK orzekł wtedy także, że nie wolno karać osób, za poddawanie zwierząt ubojowi w ubojni (rzeźni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne.

(fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

Nadchodzące wydarzenia