Federacja pisze do Prezydenta RP i marszałków Senatu i Sejmu

tekst: Radosław Iwański

W związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 18 września br. ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawił najważniejszym osobom w Polsce stanowisko Prezydium Zarządu PFHBiPM z 16 września 2020 r. wyrażające sprzeciw proponowanym zmianom przedmiotowej ustawy.

Stanowisko to zostało wyrażone w imieniu wszystkich polskich hodowców bydła i producentów mleka ponieważ Polska Federacja jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych zrzeszającym wszystkie regionalne i krajowe związki hodowców bydła i producentów mleka.

Leszek Hądzlik zwrócił się z uprzejma prośbą do powyższych osób o uwzględnienie stanowiska Prezydium Zarządu PFHBiPM w dalszych pracach legislacyjnych nad uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, która spowoduje bardzo negatywne skutki dla polskiego rolnictwa, w tym również dla hodowców bydła i producentów mleka.

Nadchodzące wydarzenia