XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego oraz mięsnego”

Termin: 24–25 czerwca 2021 r.
Miejsce: Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2
Organizatorzy:
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu, PTNW Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy,
Teatr Zdrojowy w Polanicy‑Zdroju.

Poszczególne zagadnienia omówią specjaliści z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych oraz lekarze praktycy.

 • Prof. dr Walter Baumgartner, Zapalenia układu oddechowego u bydła; Mastitis u małych przeżuwaczy.
 • Prof. dr Aleksander Starke, Systemowa analiza stada bydła mlecznego – badanie przyczyn zaburzeń i metody ich rozwiązywania. Nagłe przypadki bujatryczne w praktyce lekarsko-weterynaryjnej.
 • Dr n. wet. Michał Bednarski, Nietypowe zakażenia u bydła. Cielęta – układ oddechowy.
 • Dr n. wet. Grzegorz J. Dejneka, prof. dr hab. Jan Twardoń, Trueperella pyogenes – najgroźniejszy patogen w rozrodzie i mastitis.
 • Dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM, Synchronizacja rui u krów mlecznych – czy wszystko już wiemy?
 • Dr hab. Łukasz Kurek, lek. wet. Klaudia Miętkiewska, prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, Pułapki diagnostyczne w praktyce bujatrycznej.
 • Lek. wet. Klaudia Miętkiewska, dr hab. Łukasz Kurek, prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, Technologizacja procesów decyzyjnych w diagnostyce i terapii bydła mlecznego.
 • Dr n. wet. Sebastian Smulski, Praktyczne aspekty wpływu urządzeń udojowych na mastitis.
 • Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Żywienie krów mięsnych. Jak poprawić wartość pasz otrzymanych w okresie suszy?
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, Jak wychowywać zdrowe cielęta – przyszłe krowy.
 • Dr hab. Paulina Jawor, prof. UPWr, Biegunki u cieląt – fakty i mity.
 • Dr E. Thier, IBR – porównanie programów półrocznych i rocznych w eradykacji IBR.

Nadchodzące wydarzenia