Poprawa sytuacji na rynku mleka

Drożejące przetwory mleczne przełożyły się na wzrost cen mleka surowego w skupie.

Tekst: Tomasz Roszkowski

Ostatnie miesiące charakteryzowały się silnym wzrostem cen przetworów mlecznych na światowych rynkach. Musiało to zaowocować wzrostem cen mleka surowego w skupie. W UE-28 sierpień był pierwszym od listopada ub.r. roku miesiącem zwyżki średniej ceny mleka w skupie i według wstępnych danych również we wrześniu mleko podrożało. Znaczny wpływ na poprawę koniunktury na rynku miało masło, którego cena przez ostatni rok wzrosła o 36–40%. Co prawda październikowe aukcje GDT zakończyły się korektą spadkową przetworów mlecznych, ale nie należy oczekiwać powrotu większych spadków cen. Spodziewany, wg Komisji Europejskiej, spadek o 2% produkcji mleka surowego w Unii w drugim półroczu br. w stosunku do drugiego półrocza 2015 r. powinien korzystnie wpływać na uzyskiwaną cenę mleka w skupie. W pierwszym półroczu br. produkcja mleka w UE była o 3% wyższa niż w tym samym okresie ub.r.

W październiku odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (GDT) – 4. i 18. dnia miesiąca. Indeks GDT wyrażający zmiany cen przetworów mlecznych spadł na pierwszej z nich o 3,0%, natomiast na drugiej podniósł się o 1,4%, co dało w sumie zniżkę w październiku o 1,6%. Po blisko 32% wzroście w okresie sierpień–wrzesień br., w październiku rynek przetworów mlecznych na GDT wszedł w fazę korekty, której przebieg jest łagodny, co świadczy o sile rynku.

Mleko pełne w proszku (WMP) w ciągu dwóch ostatnich aukcji GDT potaniało o 0,8% i kosztuje 2760 USD/t. Cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła przez ostatni miesiąc o 3,9% do 2204 USD/t, acCena masła wzrosła o 2,4% do 3984 USD/t.

W sierpniu po raz pierwszy od listopada ub.r. średnia ważona cena mleka surowego w UE-28 wzrosła o 3,0%, do 26,40 EUR/100 kg. W UE-28 od osiągniętego maksimum w listopadzie 2013 r. (40,21 EUR/100 kg) spadek ceny wynosi już 34,3%. W sierpniu mleko najbardziej podrożało w Belgii – o 13,5%, do 25,11 EUR/100 kg, i w Irlandii – o 10,3%, do 27,00 EUR/100 kg.

W Polsce w sierpniu mleko w skupie podrożało o 7,1% – trzeci najwyższy wzrost w UE po Belgii i Irlandii – do 24,95 EUR/100 kg (r./r. spadek wynosi 6,0%). Od szczytu wyznaczonego w grudniu 2013 r. (37,17 EUR/100 kg) cena jest niższa o 31,7%. Według wstępnych danych, we wrześniu cena mleka w skupie wzrosła w UE-28 o 2,2%, do 26,99 EUR/100 kg, natomiast w Polsce podniosła się o 1,0%, do 25,20 EUR/100 kg. W sierpniu mleko w Polsce było tańsze od średniej unijnej o 5,5% – jest to najmniejsza różnica w cenie od kwietnia 2010 r. W sierpniu ub.r. różnica ta wynosiła, na niekorzyść polskiego mleka, 18,3%, a w maju 2014 r. (w momencie przystąpienia Polski do UE) aż 38,5%!

Zbliżające się wydarzenia