Glanbia Ireland ograniczy emisję CO₂ o 30% do 2030 r.

Koncerny mleczarskie coraz częściej składają deklaracje zrównoważonego rozwoju, ostatnio dołączyła do nich grupa Glanbia Ireland.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło i zdjęcie: glanbiaireland.com

Po ponad rocznych rozmowach i przygotowaniach  Glanbia Ireland zobowiązała się do 30-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla w zakładach przetwórczych do 2030 r. i będzie współpracować z hodowcami bydła mlecznego na rzecz podobnego zmniejszenia tej emisji w gospodarstwach rolnych. Oznacza to, że rolnicy  współpracujący z koncernem Glanbia w Irlandii także zobowiązują się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w tym samym zakresie i czasie. Ambitne cele zostały określone w kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju o nazwie „Living Proof”. Firma i jej ponad 2000 pracowników będą nadal priorytetowo traktować działania w zakresie jakości powietrza, wody, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bioróżnorodności.  Wśród konkretnych zamierzeń do 2025 r. wymienia się m.in.:

*100% opakowań produktów skierowanych do konsumentów będzie nadawało się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania;

* 100% gospodarstw rolnych współpracujących z  Glanbia Ireland  będzie posiadało certyfikat „Zatwierdzonych standardów dobrostanu zwierząt w bardziej ekologicznym świecie”.

Przemawiając podczas prezentacji strategii zrównoważonego rozwoju „Living Proof”, dyrektor generalny Glanbia Ireland –  Jim Bergin, powiedział: „Irlandzcy rolnicy należą do najlepszych na świecie i wykazują determinację, aby dostosować się do naukowo potwierdzonych wymogów i podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. Rodziny rolników są opiekunami środowiska wiejskiego, a my będziemy wspierać ich wspierali. Rolnicy wielokrotnie udowodnili swoją gotowość do adaptacji i zmian”.

Celem  firmy Glanbia Ireland jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla nie później niż do 2050 r., zgodnie ze zobowiązaniem rządu irlandzkiego w ustawie o działaniach na rzecz klimatu i rozwoju niskoemisyjnego.

Nadchodzące wydarzenia