Kujawsko-pomorskie laury

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Łysomice nieopodal Torunia stały się bazą konferencyjno-dydaktyczną dla hodowców z województwa kujawsko-pomorskiego. W gościnnych salach hotelu Rubbens &Monet 6 marca ponad 140 uczestników wysłuchało prelekcji dotyczących sytuacji w ocenie w 2019 r.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie prezydenta Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotra Doligalskiego, który podkreślił wysoki poziom rolnictwa i produkcji mleka w tym regionie. Zaznaczył jednocześnie, że ostatnie dwa lata nie należały do najłatwiejszych z powodu suszy, a na horyzoncie pojawiają się nowe problemy w postaci coraz większej biurokracji, wymogów RODO, a także organizacji pseudoekologicznych. Zwrócił także uwagę na kompetentne obsadzanie stanowisk w radach nadzorczych spółdzielni, tak aby były one godnie reprezentowane przez środowiska producenckie. Prezes Doligalski pogratulował zgromadzonym doskonałych wyników produkcyjnych, życzył, aby cena za mleko zawsze była satysfakcjonująca.

Następnie głos zabrał dyrektor Regionu Bydgoszcz Janusz Nalewalski, który z dumą zaznaczył, że mimo problemów z paszami objętościowymi, spowodowanymi brakiem deszczu, wydajność mleczna w rejonie wzrosła średnio o 266 kg surowca, co stawia województwo w czołówce krajowej. – To zasługa hodowców i wspierających ich pracowników Federacji – podkreślił dyrektor Nalewalski.

Kolejnym prelegentem był Dariusz Zabrocki, kierownik biura RO Bydgoszcz, który zaprezentował analizę ubiegłorocznych wyników oceny wartości użytkowej bydła. Wynikało z niej, że w tym regionie obsada krów pod oceną, bytujących w 4420 oborach, wynosi 179 153,3 szt. Ich przeciętna wydajność to 8383 kg mleka o parametrach 4,04% tłuszczu i 3,40% białka. Średnia wielkość stada to 40,5 szt. W województwie kujawsko-pomorskim pod oceną znajduje się 1631 obór. Liczba utrzymywanych w nich krów wynosi 63 759,3 szt., a przeciętna wydajność mleczna 8803 kg surowca zawierającego 4,03% tłuszczu i 3,41 białka. Przedstawione wyniki plasują ten region na szóstym miejscu w kraju. W 2019 r. w województwie kujawsko‑pomorskim liczba obór zmniejszyła się o 19, za to przeciętna liczba ocenianych krów wzrosła o 290,9. Średnia wielkość stada powiększyła się o 0,6, a średnia ilość uzyskiwanego mleka wzrosła o 266 kg. W kontekście samej wydajności należy zauważyć, że na przestrzeni 25 lat, w województwie kujawsko-pomorskim przeciętna wydajność od krowy ocenianej wzrosła w  zrosła o 4215 kg, czyli prawie dwukrotnie! Z kolei w ostatnim dziesięcioleciu znacznie zmniejszyła się liczba obór objętych oceną wartości użytkowej bydła – z 2194 do 1631 – ale za to zwiększyła się liczba ocenianych krów – z 39 551,50 do 63 759,30.

Po prezentacji analizy przyszedł czas na wręczenie pucharów hodowcom, którzy uzyskali w ubiegłym roku najwyższe wydajności w swoich stadach. Nie zapomniano również o tych, którzy postawili na długowieczność i są posiadaczami krów „stutysięcznic”. Czekały na nich piękne metalowe statuetki. Nagrody wręczali prezes Doligalski, dyrektor Nalewalski oraz dyrektor Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska.

Gdy wszystkie trofea zostały przekazane zwycięzcom, Przemysław Sowul wygłosił wykład na temat „Produkcja pasz objętościowych – łagodzenie zmian klimatycznych”. Tuż po nim Piotr Borkowski i Krystian Korytkowski z Federacji przedstawili korzyści, jakie hodowcy odnajdą w przygotowywanych obecnie nowych raportach wynikowych. Spotkanie w Łysomicach zakończył wspólny obiad, będący doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Nadchodzące wydarzenia