Mleko z pastwisk – czy to oznacza większy dobrostan zwierząt?

Jakie kryteria muszą być spełnione, aby napis „mleko pastwiskowe” mógł później pojawić się na opakowaniu? Czy mleko organiczne jest z definicji również mlekiem od krów karmionych trawą? Nie istnieją jeszcze jasne i jednolite kryteria dotyczące mleka z pastwisk. Poniżej podajemy przykład Niemiec, gdzie ten typ mleka jest bardzo popularny.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie verbraucherzentrale.de

Jak długo krowy mleczne muszą przebywać na pastwisku? Jeśli chodzi o „mleko od krów wypasanych”, wiele osób myśli o krowach mlecznych, które spędzają dużo czasu na pastwisku i jedzą zielonkę. Zdjęcia pasących się krów można zobaczyć na wielu opakowaniach. Jednak ten termin „nie jest zdefiniowany ani chroniony przez prawo żywnościowe . W Niemczech nie ma prawnych wymagań co do tego, jak długo krowy powinny przebywać na pastwisku, aby mogły nosić to oznaczenie.

Jednak termin „mleko pastwiskowe” nie wprowadza w błąd, jeśli krowy przebywają na pastwisku przez co najmniej 6 godzin 120 dni w roku . Tak zdecydował Wyższy Sąd Okręgowy w Norymberdze (OLG) w dniu 7 lutego 2017 r. Oznacza to, że zgodnie z zasadą „120/6” w najgorszym przypadku krowy mleczne nie będą przebywać na pastwisku przez pozostały czas 245 dni w roku . Jednak mleko jest sprzedawane przez cały rok jako mleko pastwiskowe.

W Niemczech wprowadzona została etykieta EPRO PASTURELAND.

Dobrowolny znak PRO WEIDELAND jest administrowany i przyznawany przez PRO WEIDELAND Weidecharta GmbH od 2017 roku.

Zdefiniowany standard branżowy wynoszący co najmniej 120 dni w roku z co najmniej 6 godzinami na pastwisku jest uzupełniony o dalsze kryteria. Rolnicy produkujący mleko łąkowe ze znakiem PRO WEIDELAND otrzymują obecnie średnio o 1,5 centa więcej za litr mleka. W dłuższej perspektywie PRO WEIDELAND chce nagradzać rolników wartością dodaną w wysokości 5 centów za litr mleka.

Kryteria produkcji mleka od krów karmionych trawą:

  • Na jedną krowę wymagany jest zielony obszar o powierzchni co najmniej 2000 metrów kwadratowych (w tym co najmniej 1000 metrów kwadratowych pastwisk).
  • Krowy muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się przez cały rok.
  • Można podawać wyłącznie paszę wolną od GMO.
  • Zgodność z kryteriami jest regularnie sprawdzana poprzez coroczną kontrolę dokumentów (ewidencjonowanie gospodarstw, kalendarz pastwisk i planowanie działek) gospodarstw PRO WEIDELAND przez mleczarnię

Co trzy lata firmy są audytowane przez zewnętrzną, certyfikowaną i niezależną jednostkę kontrolną

Naruszenie specyfikacji PRO WEIDELAND może skutkować sankcjami: działaniami naprawczymi, aż do wykluczenia z programu włącznie.

Warto w tym momencie się zastanowić jaka jest różnica między mlekiem z pastwisk a mlekiem ekologicznym?

Rozporządzenie UE w sprawie rolnictwa ekologicznego stanowi jedynie, że „zwierzęta muszą mieć stały dostęp do terenów na wolnym powietrzu, najlepiej pastwisk”. Ale teren zewnętrzny, na przykład wybieg, niekoniecznie musi być pastwiskiem. Większość niemieckich stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego, takich jak Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis, Gäa i Verbund Ökohöfe, ma surowsze przepisy dotyczące wypasu: wymagają one wypasu w okresie wypasu. Przyznawane są jednak wyjątki, na przykład dla „starych firm” lub firm w lokalizacjach śródmiejskich.

W supermarkecie konsumenci znajdą mleko pastwiskowe o różnych kryteriach, które są mniej lub bardziej opisane na opakowaniu. Producenci zwykle podają czas wypasu na swoich opakowaniach, na przykład minimalną liczbę dni wypasu w roku i minimalny dzienny czas wypasu.

Często nie jest jasne, jak wyglądają warunki utrzymania krów w pozostałe dni roku. Zwykle iw zależności od pogody krowy mleczne trzymane są w oborze nie tylko zimą. Niejasne pozostaje również, co oprócz trawy jest skarmiane z pastwiska, jak np. pasza treściwa (mieszanki paszowe o szczególnie wysokiej zawartości białka i energii) lub kiszonka (konserwowana zielonka).

Na wielu opakowaniach mleka pastwiskowego można znaleźć dodatkowe pieczęcie, takie jak etykieta dobrostanu zwierząt „Dla większego dobrostanu zwierząt” na poziomie premium (z 2 gwiazdkami) oraz pieczęć „bez inżynierii genetycznej”. Etykieta dotycząca dobrostanu zwierząt „Dla lepszego dobrostanu zwierząt” z 2 gwiazdkami przewiduje również wypas przez co najmniej 6 godzin dziennie w okresie wegetacji.

Nadchodzące wydarzenia