Stres cieplny – 6 rad jak karmić krowy w gorące dni.

Stres cieplny wpływa na wydajność i samopoczucie wszystkich przeżuwaczy. Badania niejednokrotnie przeprowadzone na krowach mlecznych, jednoznacznie wskazują na krótkoterminowe straty w produkcji i długoterminowe problemy z dobrostanem.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Stres cieplny jest coraz częściej uznawany za narastający problem przeżuwaczy, czyli krów mlecznych i mięsnych, cieląt, jałówek i małych przeżuwaczy, takich jak kozy i owce. Zapobieganie mu, jest kluczem do ograniczenia bezpośredniego wpływu na produkcję mleka lub mięsa, ale także do uniknięcia jego wpływu na dobrostan zwierząt, ich długowieczność i reprodukcję. Kiedy zbliża się lato, producenci mleka i żywieniowcy powinni być gotowi. Dlatego, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych, ale bardzo praktycznych działań adaptacyjnych, które można zastosować w stadzie, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia. Oto one:

  1. Zwiększ dostępność wody. Upewnij się, że woda jest łatwo dostępna i czysta. Sprawdzaj częstotliwość odświeżania poideł i czyść je regularnie. W przypadku bydła mlecznego i mięsnego zaleca się umożliwienie dostępu do minimum 8 cm liniowej przestrzeni koryta na zwierzę.
  2. Karm, gdy jest chłodno. Producenci mleka powinni karmić dwa razy dziennie, aby zmaksymalizować spożycie. Najlepiej byłoby, gdyby większa część całkowitej racji TMR była podawana w najchłodniejszej porze dnia — około 20:00 do 8:00
  3. Zapobiegaj sortowaniu. Upewnij się, że składnik paszy nie może zostać posortowany i wykonuj regularne podgarnianie TMR, aby zachęcić do dostępu i pobierania pokarmu.
  4. Nie podawaj ciepłej kiszonki . Kiszonka niestabilna tlenowo może spowodować podgrzanie całej dawki pokarmowej. Bydło po prostu nie chce jeść gorącej paszy latem. Ponadto gorąca kiszonka to znak, że utracono cenne składniki odżywcze. Aby zminimalizować psucie się, podawaj paszę wystarczająco szybko, aby uniknąć nagrzewania i wyrzuć całą spleśniałą partię. W przypadku przyszłych zbiorów,  hodowcy mogą użyć inokulantu zawierającego określone szczepy bakterii Lactobacillus buchneri 40788 i Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785, aby poprawić stabilność tlenową kiszonki, jeśli jej ogrzewanie często się powtarza.
  5. Dodaj przeciwutleniacze. Upewnij się, że dieta zawiera odpowiedni poziom witaminy A i E oraz innych przeciwutleniaczy. Karmienie organicznymi, śladowymi źródłami mineralnymi, takimi jak te znajdujące się w drożdżach selenowych, okazało się korzystne dla zapotrzebowania na składniki odżywcze wysoko wydajnych zwierząt.
  6. Zmaksymalizuj trawienie. Zawsze wybieraj najbardziej strawne pasze i staraj się maksymalnie wykorzystać włókno neutralnego detergentu paszowego (NDF) w ramach poprawy apetytu. Dodanie do diety żywych drożdży może poprawić funkcjonowanie żwacza i zwiększyć trawienie błonnika.

Probiotyki są szczególnie pomocne dla hodowców mających problemy produkcyjne i zdrowotne w czasie stresu cieplnego, gdyż kiedy on występuje, normalne funkcjonowanie żwacza i układu odpornościowego zostaje zakłócone. Dzięki prostym zmianom producenci mogą pomóc krowom zachować wydajność nawet w warunkach stresu cieplnego.

Nadchodzące wydarzenia