Wyższa wydajność dzięki programowaniu metabolicznemu cieląt

Badania wykazały, że intensywne żywienie cieląt, a nawet nadmierna podaż energii, może skutkować lepszym wzrostem i wyższą wydajnością mleka o ok. 2500 kg.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Po urodzeniu wiele narządów cielęcia nie jest jeszcze w pełni rozwiniętych, ale dostarczanie większej ilości energii i lepsze zaopatrzenie w składniki odżywcze wspomaga rozwój tych narządów i stanowi podstawę wyższej wydajności mleka w późniejszym okresie.

Według opinii niemieckiej firmy Holm & Laue należy przemyśleć podejście do karmienia cieląt. Jej przedstawiciele są przekonani, iż metabolizm cielęcia ma swoistą „pamięć” i że jego organizm „pamięta swoje programowanie” od wczesnych lat życia. Kiedy jest wystawiony na działanie wysokiego „impulsu energetycznego” przez pewien czas we wczesnym okresie życia, uwalniana jest insulina, która jest niezbędna dla wysoce wydajnego organizmu. Później krowa może optymalnie wspierać procesy metaboliczne organizmu, wytwarzając duże ilości insuliny.

Aby wykształcić optymalną odporność, cielę musi spożyć ponad 200 g immunoglobuliny IgG w ciągu pierwszej godziny życia. Zakładając, że tylko około 40% mleka z pierwszego doju ma zawartość IgG większą niż 50g IgG na litr, cielę musi wypić ponad 4 litry mleka wysokiej jakości zaraz po urodzeniu. Z badań wynika, że cielęta, które piją 4 litry siary, produkują więcej mleka później jako dorosłe krowy (1. laktacja: +950kg; 2. laktacja: +1.650kg).

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Rolniczego DLG, cielę o wadze 50 kg przy dziennym przyroście 400 g wymaga ok. 15-16 MJ (megadżuli)  ME (szacowanej energii metabolicznej) dziennie, co odpowiada ok. 6 l pełnego mleka lub 1000 g preparatu mlekozastępczego. Jednak biorąc pod uwagę powyższe efekty metaboliczne, dzienny przyrost masy ciała o 400 g nie jest wystarczający, a American Dairy Calf and Heifer Association twierdzi, że celem powinno być podwojenie masy ciała do momentu odsadzenia w 8 tygodniu, a tym samym dzienny przyrost masy ciała o 1000 g. Jednak tempo wzrostu 1000 g dziennie wymaga spożycia energii powyżej 20 MJ ME dziennie, co oznacza ponad 8 litrów mleka pełnego lub co najmniej 1250 g preparatu mlekozastępczego.

Krzywa karmienia na rysunku (poniżej) rezygnuje ze stopniowego zwiększania fazy karmienia i zamiast tego podaje 8-10 litrów mleka dziennie w fazie początkowej, chociaż cielęta mogą nie spożywać całej ilości na początku. Koncentracja zaczyna się od 175 g preparatu mlekozastępczego dla cieląt (CMR) na litr. Dzienne spożycie CMR w pierwszej fazie początkowej wynosi 1400 g i więcej, umożliwiając cielętom osiągnięcie dziennego przyrostu masy ciała o 1000 g lub więcej. Przy tak dużej podaży cielęta przetwarzają dodatkowe ilości CMR na masę ciała w stosunku 1 kg CMR.

Ta krzywa żywienia metabolicznego rozpoczyna odsadzanie cieląt od wczesnej redukcji stężenia CMR. Zapewnia to wczesne przygotowanie cieląt do spożycia paszy treściwej i oznacza początek fazy odsadzania. Ilość dostarczanej energii powoli się zmniejsza, co motywuje cielęta do zaspokojenia głodu poprzez spożywanie suchej paszy.

Nadchodzące wydarzenia