5 taktyk na poprawę płodności w stadzie

Mimo, iż u bydła mlecznego selekcja genetyczna w celu zwiększenia produkcji mleka niewątpliwie przyniosła efekty, to jednak współczesne krowy mleczne w okresie laktacji wykazują wysoką częstotliwość występowania niepłodności. Portal Dairy Global opublikował kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę, aby poprawić płodność w gospodarstwach mlecznych.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Niepłodność jest drugim co do wielkości źródłem strat ekonomicznych po zapaleniu wymienia i główną przyczyną mimowolnego uboju w stadach mlecznych. Bezpośrednie koszty niepłodności są związane z wydłużeniem odstępów między wycieleniami, zmniejszoną roczną produkcją mleka, wyższym ryzykiem uboju (do 40%), zmniejszoną sprzedażą cieląt oraz zwiększonymi kosztami leczenia i nasienia. Dlatego ważne jest, aby znaleźć taktykę obniżania niepłodności w stadach bydła mlecznego, aby poprawić rentowność. Co zatem może zrobić hodowca, aby temu zapobiec?

Zwróć szczególną uwagę na okres przejściowy

Właściwe zarządzanie okresem przejściowym poprawia zdrowie, produkcję, wskaźnik ciąż i długowieczność stada. Kontrola chorób i utrzymanie zdrowia metabolicznego we wczesnej laktacji zmniejszają ryzyko problemów klinicznych i subklinicznych po ocieleniu oraz poprawiają płodność u bydła mlecznego. Ponadto obniżenie po wycieleniu ujemnego bilansu energetycznego w celu kontrolowania stężenia kwasów tłuszczowych i b-hydroksymaślanu we krwi umozliwia sukces reprodukcyjny.

Korzystaj z precyzyjnej hodowli zwierząt

Wizualna obserwacja zachowań rujowych to tradycyjne podejście do skutecznego zarządzania rozrodem. Chociaż obserwacja wzrokowa jest uważana za pracochłonną i czasochłonną. W związku z tym potrzebne są skuteczne praktyczne sposoby wykrywania rui, aby osiągnąć wysoki wskaźnik powodzenia inseminacji. Technologie automatycznego wykrywania rui, takie jak krokomierz, akcelerometr, komputerowe systemy wizyjne, sztuczna inteligencja i analiza obrazu, są wykorzystywane w gospodarstwach do dokładnego wykrywania rui i poprawy wydajności reprodukcyjnej stada.

Wykorzystaj strategie żywieniowe

Diety glukogenne w okresie bezpośrednio poporodowym zwiększają obwodowe stężenia insuliny i przyspieszają powrót jajników do prawidłowego stanu. Należy jednak unikać diet glukogennych podczas inseminacji krów, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na zdolność oocytów i zarodków. Suplementacja śruty sojowej jako głównego źródła białka prowadzi do wysokiego obwodowego stężenia mocznika, co wiąże się z niższymi wskaźnikami ciąż z powodu negatywnego wpływu na zarodek. Dodawanie tłuszczów może zmienić mikrośrodowisko rosnącego i dojrzewającego oocytu wczesnego i starszego zarodka, zmniejszając w ten sposób upośledzoną zdolność rozrodczą krów mlecznych. Uzupełnienie diety o dodatkowe witaminy i minerały poprawia płodność krów. Na przykład suplementacja witaminą E zmniejsza częstość występowania zatrzymanego łożyska, martwych urodzeń i utraty ciąży.

Zastosuj biotechniki reprodukcyjne

Protokoły inseminacji w ustalonym czasie synchronizują wzrost pęcherzyków i regresję ciałka żółtego i owulacji, aby poprawić wskaźniki obsługi i reprodukcji oraz osiągnąć wskaźnik 100% inseminowanych zwierząt bez konieczności obserwacji rui. Liczba dni po porodzie do pierwszej sztucznej inseminacji, moment rozpoznania ciąży, strategie postępowania z krowami po stwierdzeniu braku ciąży, wybór programu rozrodu, właściwe prowadzenie krów w okresie przed i po ocieleniu oraz zastosowanie specjalnego oprogramowania do zarządzania gospodarstwem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programów reprodukcyjnych w stadach mlecznych. Ultrasonografia w diagnostyce ciąży lub ocenie utraty embrionów ma zasadnicze znaczenie dla wydajności rozrodu. Inną przydatną strategią jest ponowna synchronizacja krów po nieudanej inseminacji. Ponadto zabiegi in vitro stosuje się w leczeniu bezpłodnych zwierząt, selekcji genomowej młodych zwierząt i zarodków oraz produkcji milionów cennych zwierząt.

Ogranicz wpływ stresu cieplnego

Modyfikowanie środowiska w celu zmniejszenia ekspozycji na ciepło, poprawa wymiany ciepła między krową a jej otoczeniem, zwiększenie tempa chłodzenia wyparnego poprzez zwilżanie krów, otaczanie krów spryskiwaczami i nebulizatorami oraz zwiększenie szybkości wymiany ciepła przez wentylatory zmniejszy negatywny wpływ ciepła stres. Zacienienie paszy i wody za pomocą materiałów, które są odporne na warunki atmosferyczne, mocne, trwałe i słabe przewodniki ciepła, które zapobiegają kondensacji wilgoci wewnątrz, jest opłacalną metodą zmniejszenia stresu cieplnego u krów. Suplementy takie jak witaminy, pierwiastki śladowe i minerały minimalizują niekorzystne skutki stresu termicznego i zwiększają produkcję mleka.

Nadchodzące wydarzenia