Federacja w Mlekpolu

Deklarację daleko idącej współpracy złożyli członkowie władz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz dyrekcji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podczas spotkania, które odbyło się w Mrągowie 29 stycznia tego roku. Wszystko wskazuje, że będzie to dla wszystkich stron początek bardzo owocnej współpracy.

tekst: Joanna Pośniak

Seminarium pn. „Poszerzamy możliwości – oferta PFHBiPM dla hodowców bydła mlecznego wraz z wykorzystaniem wyników genotypowania samic w selekcji genomowej bydła mlecznego oraz w rozwoju bazy surowcowej mleczarni” odbyło się w budynku Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich Mlekpol w Mrągowie. Uczestniczyli w nim między innymi prezes SM Mlekpol Edmund Borawski, dyrektor ZPM Mrągowo Marcin Piwowarczyk, wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, dyrektor ds. Hodowli Agnieszka Nowosielska, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i członek zarządu WMZHBM Mirosław Borowski, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Północ zs. w Minikowie Janusz Nalewalski, dyrektor Wydziału Skupu SM Mlekpol Kazimierz Czernewski, zastępca przewodniczącego RN SM Mlekpol Ryszard Strug, były przewodniczący RN SM Mlekpol Jan Zawadzki, a także wiceprezesi WMZHBM Wojciech Jończyk i Marek Juniewicz.

Podczas prelekcji przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwrócili szczególną uwagę na kwestię stałego doskonalenia i rozwoju usług własnych w celu jak najlepszego wsparcia hodowców w dziedzinach odpowiadających za sprawne zarządzanie hodowlą bydła i produkcją mleka wysokiej jakości. Rozbudowa oferty z zakresu oceny wartości użytkowej (obecnie aż jedenaście wariantów prowadzenia próbnych dojów), nowa i praktyczna forma prezentacji wyników w raportach STADO i PRÓBA, użyteczne modyfikacje programu SOL oraz najnowsza koncepcja walki z mastitis (specjalistyczne doradztwo somatyczne) – są działaniami realnie wpływającymi na ekonomikę gospodarstwa. Podczas spotkania zaakcentowano również wagę starań w kierunku dbałości o zdrowe stada w kontekście zbliżających się ograniczeń w używaniu antybiotyków. Wskazano możliwości profilaktyki poprzez wypracowanie prawidłowej rutyny doju, ale i walory profesjonalnego doradztwa żywieniowego z kalkulatorem kosztów żywienia i możliwością oceny jakości pasz na podstawie analiz laboratoryjnych. Nie zabrakło także kwestii stricte hodowlanych w ofercie Federacji. Zgromadzonym gościom zaprezentowano rolę informacji w prowadzeniu hodowli, tj. założenia i sposób działania najnowszego produktu, jakim jest Indeks Ekonomiczny. Podkreślono zalety selekcji samic i doboru dobrego buhaja do kojarzeń, wartość genomowania jałowic przy udziale mleczarń i skuteczność genotypowania w celu poprawy wydajności krów. Istotna część wystąpienia poświęcona została kazeinie w mleku oraz jej niebagatelnej wartości dla przemysłu mleczarskiego.

Strona federacyjna zrelacjonowała przebieg akcji #DziękujemyŻePijecieMleko. Wskazano na zasięg reklam i spotów, które w trzech głównych stacjach telewizyjnych: TVP 1, TVP 2 i Polsat, obejrzało 14,5 mln odbiorców. Co więcej, podjęto rozmowy na temat wykorzystania oficjalnego hasła kampanii na produktach z oferty Mlekpolu.

Prezentacja Federacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol oraz zaproszonych gości. Jednym z uczestników był członek Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, który podkreślił możliwości wykorzystania genotypowania samic na potrzeby przemysłu mleczarskiego oraz wskazał na szerokie pole do współpracy w tej dziedzinie między obiema organizacjami.

Mrągowskie spotkanie pokazało, że przetwórstwo mleczne i działalność PFHBiPM to naczynia połączone, a współpraca, która – miejmy nadzieję – rozwinie się po tym seminarium, będzie owocna zarówno dla przedstawicieli branży mleczarskiej, jak i samych hodowców i producentów surowca. 

Współpraca między podmiotami przetwarzającymi mleko i Polską Federacją może przynieść korzyści hodowcom bydła i producentom mleka. Będą starali się o to m.in. Edmund Borawski, prezes SM Mlekpo, oraz Andrzej Steckiewicz, wiceprezydent PFHBiPM

Nadchodzące wydarzenia