Doskonała BRYŁKA z elitarnej rodziny

Nasza excellentka BRYŁKA o nr. PL005402222135 urodziła się 2 grudnia 2013 roku na fermie w Górznie, należącej do Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. (woj. wielkopolskie).

Tekst: Anna Siekierska

Po raz pierwszy wycieliła się dokładnie w wieku 27 miesięcy. Jako pierwiastka została sklasyfikowana pod względem pokroju na ocenę bardzo dobrą, nieco ponad miesiąc od wycielenia, wtedy charakteryzowała się też bardzo dobrą ramą ciała oraz siłą mleczności. Już wówczas zwracała uwagę mocną budową przodu za sprawą szerokiej i dość głębokiej klatki piersiowej oraz ponadprzeciętnie szerokiego, prawidłowo ustawionego zadu. Jednakże dopiero po drugim wycieleniu została wytypowana jako kandydatka na wystawę. Swój wystawowy debiut odbyła w czerwcu 2017 roku na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, gdzie w kategorii krów w drugiej laktacji zdobyła tytuł wiceczempiona. Ten piękny wynik powtórzyła trzy tygodnie później na ringu w Szepietowie. Będąc w drugiej laktacji, została poddana ponownej klasyfikacji pokroju i uzyskała doskonałą ocenę ogólną 91 pkt, na którą złożyły się następujące noty za budowę poszczególnych partii: rama ciała – 93 pkt, siła mleczności – 91 pkt, nogi i racice – 92 pkt i wymię – 90 pkt.

BRYŁKA posiada wartość hodowlaną oszacowaną na podstawie genomu i na podstawie tej oceny w sezonie 2017.2 była wybrana na matkę buhajów. Wysoka wartość hodowlana i dobry pokrój to cechy występujące w tej rodzinie od dekady. Zarówno BRYŁKA, jak i jej matka i babka zostały wpisane do rozdziału Elita w części głównej księgi hodowlanej dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz uczestniczyły przez sezon w realizacji programu oceny i selekcji buhajów tej rasy jako matki buhajów. BRYŁKA osiąga wysokie wartości hodowlane dla komórek somatycznych i długowieczności, co w parze z dobrymi parametrami podindeksów płodności i wymienia może rokować osiągnięcie wysokiej życiowej produkcji mleka. Jak do tej pory cieli się bardzo regularnie, w odstępach krótszych niż rok (OMW<365). W trzech dotychczasowych wycieleniach dała swojemu hodowcy jedną córkę i dwóch potomków męskich. Można zauważyć, że dotychczasowe kojarzenia wykonywane dla tej krowy wzmacniają w uzyskanym potomstwie potencjał dotyczący eksterieru. W badaniach genomu pierwszej córki BRYŁKI (PL005402222135) cechy pokroju – a zwłaszcza wymienia – są również na dobrym poziomie. Hodowcy życzymy, aby kolejne przedstawicielki z rodziny BRYŁKI odznaczały się wysokimi osiągnięciami w produkcji mleka oraz ponadprzeciętnymi notami pokrojowymi.

 

Nadchodzące wydarzenia