Francja potwierdza pierwsze przypadki EHD u bydła

Francuski departament rolnictwa i suwerenności żywnościowej potwierdził pierwsze przypadki krwotocznej choroby zwierzyny płowej (EHD) w kraju. W południowo-zachodniej Francji, niedaleko granicy z Hiszpanią, zakażone zostały 3 hodowle bydła. Zabrania się wywozu żywego bydła z gospodarstw znajdujących się w promieniu 150 km od zakażonych obiektów. Nie ma to wpływu na bezpośredni transport w celu uboju.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Zakażenia we Francji zostały potwierdzone przez krajowe laboratorium referencyjne Maisons-Alfort , będące częścią krajowego instytutu ds. bezpieczeństwa żywności i rolnictwa Anses .

Epizootyczna choroba krwotoczna jest szeroko rozpowszechniona w Ameryce Północnej, ale zdarzają się także przypadki w Australii, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Europie zakażenia potwierdzono dotychczas we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. W Hiszpanii choroba powoli rozprzestrzenia się na północ, a ostatni znany przypadek odnotowano tam, około 100 km od granicy z Francją, podaje departament rolnictwa w Paryżu.

EHD, która podlega obowiązkowi zgłoszenia, atakuje głównie jelenie i bydło, a w mniejszym stopniu małe przeżuwacze. Wirus przenoszony jest przez owady z rodzaju Culicoides. Objawy kliniczne są bardzo podobne do objawów choroby niebieskiego języka i obejmują gorączkę, zmiany chorobowe i problemy z oddychaniem, chociaż śmiertelność jest bardzo niska. Obecnie nie jest dostępna szczepionka przeciwko epizootycznej chorobie krwotocznej. Władze francuskie podkreślają, że choroba nie przenosi się na ludzi.

Nadchodzące wydarzenia