Spożycie w górę

Utrzymuje się wzrostowa tendencja spożycia artykułów mleczarskich. Czynnikami, które o tym decydują, są m.in. poprawa sytuacji dochodowej Polaków i wzrost produkcji mleka. O wzrost spożycia białego surowca i jego przetworów w ogólnym bilansie walczy także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka poprzez kierowanie pieniędzy z Funduszu Promocji Mleka na programy i inicjatywy zachęcające Polaków do zdrowej, opartej na mleku diety. Częstsze sięganie po wyroby mleczne przez konsumentów pozwala hodowcom na spokojniejszą ekonomicznie produkcję mleka.

Tekst: Radosław Iwański, Katarzyna Rabiak; zdjęcie: Radosław Iwański

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) szacuje, że w tym roku bilansowe spożycie mleka zwiększy się do 223 litrów na mieszkańca. To dobra wiadomość w związku z jego rosnącą produkcją. Ten sam Instytut informował, że przed ponad rokiem (w 2016 r.) statystyczny Polak spożył 222 litry tego surowca – ponad 9 litrów więcej niż w 2014 r. O większej konsumpcji decydują także: wzrost spożycia mleka w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz w placówkach zbiorowego żywienia. Po jakie produkty sięgamy najchętniej? W naszych gospodarstwach domowych ograniczyliśmy spożycie mleka pitnego, a zwiększyliśmy konsumpcję wszystkich pozostałych produktów: jogurtów, śmietany, serów dojrzewających i topionych oraz twarogów. Jeśli już sięgamy po mleko, to chętniej po to pełne, a nie niskotłuszczowe.

Na podstawie zestawionych danych z wszystkich krajów Unii Europejskiej można wnioskować, że w państwach unijnych nastąpił spadek bilansowej konsumpcji świeżych produktów mlecznych w przeliczeniu na mieszkańca Starego Kontynentu. Natomiast wzrosło spożycie serów.

W Polsce jemy więcej masła. W 2016 r. na jednego mieszkańca przypadało 4,7 kg tego produktu.

– O mleku i jego przetworach nie pozwalamy zapomnieć nie tylko naszym rodakom, poprzez realizację bardzo wielu inicjatyw, które promują ich spożycie – podsumowuje publikowane przez IERiGŻ informacje o spożyciu mleka i jego przetworów Krzysztof Banach, przewodniczący Funduszu Promocji Mleka, a przede wszystkim hodowca bydła mlecznego i producent mleka.
PFHBiPM realizuje samodzielnie projekty promujące spożycie mleka wśród dzieci przy okazji wystaw bydła mlecznego i targów oraz wspólnie z Polską Izbą Mleka. Do tych pierwszych zaliczana jest kampania „Mlekoś”, do drugich – „Mam kota na punkcie mleka” i „Trade Milk”. W projektach finansowanych z Funduszu Promocji Mleka adresowanych do dzieci w wieku wczesnoszkolnym pokazujemy, jak poprzez zabawę edukować najmłodszych w zakresie zdrowego żywienia oraz jak kształtować u nich prawidłowe nawyki żywieniowe. Z kolei z programu „Trade Milk” korzystali także przetwórcy mleka, gdyż jego zadaniem było wzmocnienie pozytywnego wizerunku europejskich przetworów mlecznych, wzrost ich rozpoznawalności oraz zwiększenie udziału produktów objętych programem (tj. mleczek smakowych, mleka w proszku, jogurtów i serów żółtych dojrzewających) w wolumenie sprzedaży na rynku chińskim. Podczas wszystkich kampanii rozpowszechniano wśród konsumentów materiały edukacyjne dotyczące mleka i jego przetworów.

Nadchodzące wydarzenia