Zaktualizowana lista środków przeciwdrobnoustrojowych wyłączonych z użytku weterynaryjnego

19 lipca 2022 roku Komisja Europejska zaktualizowała listę środków przeciwdrobnoustrojowych (antybiotyków, leków antywirusowych i leków przeciwpierwotniakowych) wyłączonych z użytku weterynaryjnego (rezerwując je tylko do leczenia niektórych zakażeń u ludzi) w ramach działań mających na celu zwalczanie oporności na lecznicze środki przeciwdrobnoustrojowe oraz w ramach wspierania bardziej rozważnego i odpowiedzialnego ich stosowania u zwierząt do celów profilaktycznych i metafilaktycznych.

tekst: Zofia borowska-Dobrowolska

Aby zapewnić odpowiedni czas na dostosowanie się do skutków rozporządzenia wejdzie ono w życie od dnia 9 lutego 2023 r. i będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od tego momentu nie będzie można stosować produktów leczniczych zawierających dowolny środek przeciwdrobnoustrojowy lub dowolna grupę środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku rozporządzenia:

 • Środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane
 • do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
 • 1) Antybiotyki
  • a) karboksypenicyliny
  • b) ureidopenicyliny
  • c) ceftobiprol
  • d) ceftarolina
  • e) kombinacje cefalosporyn z inhibitorami beta-laktamaz
  • f) cefalosporyny sideroforowe
  • g) karbapenemy
  • h) penemy
  • i) monobaktamy
  • j) pochodne kwasu fosfonowego
  • k) glikopeptydy
  • l) lipopeptydy
  • m) oksazolidynony
  • n) fidaksomycyna
  • o) plazomycyna
  • p) glicylcykliny
  • q) erawacyklina
  • r) omadacyklina
 • 2) Leki przeciwwirusowe
  • a) amantadyna
  • b) marboksyl baloksawiru
  • c) celgosywir
  • d) fawipirawir
  • e) galidesywir
  • f) laktimidomycyna
  • g) laninamiwir
  • h) metisazon
  • i) molnupirawir
  • j) nitazoksanid
  • k) oseltamiwir
  • l) peramiwir
  • m) rybawiryna
  • n) rymantadyna
  • o) tizoksanid
  • p) triazawirin
  • q) umifenowir
  • r) zanamiwir
 • 3) Leki przeciwpierwotniakowe
  • a) nitazoksanid

Pełna treść rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1255&from=PL

Nadchodzące wydarzenia